NL | FR  AANMELDEN
HOME

OPLEIDINGEN

 

Efficiënt (online) vergaderen

Vergaderen kan een dure vorm van samenwerken zijn. Bereken de uurlonen van de deelnemers en je zal snel overtuigd zijn dat vergaderen meer mag zijn dan problemen oplossen en afspraken maken. Vergaderen kan best een hoog rendement opleveren en kostenbesparend zijn als alles efficiënt verloopt. Dat betekent een degelijke voorbereiding (agenda, juiste deelnemers) een efficiënte voorzitter (agendapunten afwerken/oog voor timing) en een degelijk verslag. Deze opleiding helpt je op een duidelijke manier om op elk detail te letten zodat deelnemers graag komen omwille van vooruitgang en resultaten.
Deze opleiding wordt volledig op maat georganiseerd.

De Gussem Training & Consulting

Telefoon
+ 32 473 91 52 06 met onze groeten
Adres
Rijsbrugge 10
9051 Afsnee
Route
Activiteiten
Ga naar L&D solutions
Ga naar opleidingen
Niet-leden | Leden Stimulearning
Als lid van Stimulearning kun je alle details van de reviews inkijken. Lid worden / Gegevens updaten.


Inhoud 9 - Trainer 9 - Methode 9 - Documentatie 8 - Organisatie 9
13 = 8,8

Geanonimiseerd | voorjaar 2018
= 7,1
Toelichting en omgaan met negatieve elementen in vergadering is zeer leerrijk. Lesgever weet waar hij over spreekt en speelt ook in op situaties van op de werkvloer.

Geanonimiseerd | voorjaar 2018
= 7,6

Geanonimiseerd | voorjaar 2018
= 7,1
Misschien had een kleine cursus makkelijker geweest als naslagwerk. Nu zelf notities te nemen Mijn opleiding van 1 dag misschien beetje te kort. Er hadden wat meer praktijk gerichte oefeningen mogen inzitten. Voor de rest zeer goede cursus en gegeven door iemand met ervaring en kennis van zijn vak. Geen enkele keer ben ik afgeleid geweest omdat de cursus steeds de aandacht trok en boeiend werd gebracht. Een echte aanrader voor ieder leidinggevende die te maken krijgt met vergaderen.

Geanonimiseerd | voorjaar 2018
= 10,0
Vlotte, dynamische en stipte leerkracht, meer bijgeleerd dan ik op voorhand voorzag. Frisse en moderne opleidingsstijl. Leerkracht past zich voldoende aan volgens zijn doelpubliek.

Kelly De vrieze | voorjaar 2018
= 9,5
goede lesgever, goede manier van lesgeven (af en toe in groepjes samenzitten om dingen te bespreken), geeft zelf voorbeelden

Geanonimiseerd | voorjaar 2018
= 9,0
Zeer interssante training, heel interactief, waardoor je de hele tijd geïnteresseerd blijft. Vele tips mee gekregen die niet in de cursus staan. Weinig voor verbetering vatbaar

Geanonimiseerd | voorjaar 2018
= 10,0
Zeer spontane lesgever, sympathieke en zeer boeiend persoon om naar te luisteren veel bijgeleerd. danku

Timothy Coolens | voorjaar 2018
= 9,5
Training werd zeer boeiend gebracht, met zeer veel interessante en bruikbare tips die onmiddellijk toepasbaar zijn voor iedereen die een vergadering voor zit.

Geanonimiseerd | voorjaar 2018
= 10,0
En kleine groep met heel veel interactie, heel behulpzaam en informatief.

Bart Pardo | voorjaar 2018
= 8,1
Goede, interactieve opleiding die geen seconde verveelt. Enkele tips en technieken die zeker zullen bijblijven.

Dimitri De witte | voorjaar 2018
= 8,6

Sam Veldeman | voorjaar 2018
= 9,5
Zeer ervaren en uitstekende instructeur.

Geanonimiseerd | voorjaar 2018
= 8,1

 
 
 


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


 
 

Gebruiksvoorwaarden & privacybeleid

Invoer gegevens

Bedrijfsopleidingen.be bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontbrekende, incorrecte of onvolledige vermeldingen van gegevens, noch voor geleden schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze site. Bedrijfsopleidingen.be bvba stelt op haar site boekingsformulieren en info-aanvraagformulieren louter informatief ter beschikking. Zijn draagt op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor incorrect of niet-gebeurde boekingen en/of niet ontvangst van informatie en/of ontvangst van verkeerde info. Aansluitend zijn de links die verwijzen naar door derden uitgebate websites louter ter informatie. Bedrijfsopleidingen.be bvba kan op geen enkele wijze hoe dan ook aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en de kwaliteit van deze websites.

Misleidende of onjuist ingevoerde gegevens kunnen door Bedrijfsopleidingen.be bvba zonder overleg worden aangepast of verwijderd, zonder opgave van reden. Op eenzelfde basis kunnen inschrijvingen worden geweigerd.

Organisaties die het systeem moedwillig vervuilen door verkeerde of irrelevante gegevens in te voeren, worden van de site verwijderd.

Sommige teksten, afbeeldingen, tekens, logo´s en andere op deze website gebruikte items worden auteursrechterlijk beschermd of zijn geregistreerde handelsmerken. Schriftelijke toestemming van desbetreffend uitgever en/of auteur is vereist om deze te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, i.c. online te plaatsen op de site. Kosten inherent aan het onrechtmatig gebruik, i.c. online plaatsen van dit materiaal zullen integraal worden verhaald op de organisatie onder wiens login en paswoord dit gebeurde.

Ingevoerde gegevens van opleiders zijn beschermd door een persoonlijke login en dito paswoord. Indien blijkt dat de gegevens alsnog werden gewijzigd door derden, dan dient u ons dat onmiddellijk te melden; er kan sprake zijn van fraude. Bedrijfsopleidingen.be bvba is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door inmenging van onbevoegden.

Organisaties die gegevens invoeren tegen betaling worden jaarlijks per mail gevraagd om een (stilzwijgende) verlenging. Wie hier niet op in wenst te gaan, kan ons dat laten weten per mail of de gegevens updaten.

De databases van Bedrijfsopleidingen.be kunnen gratis geraadpleegd worden voor persoonlijk of zakelijk gebruik. Het is echter niet toegestaan gegevens uit de database te verspreiden in de vorm van drukwerk, op CD-ROM, DVD, internet of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijfsopleidingen.be bvba.

Reviewen van trainingen

Een specifieke uitbreiding van het bovenstaande betreft de evaluaties. Ook hier aanvaardt Bedrijfsopleidingen.be bvba geen enkele aansprakelijkheid voor incorrecte, misleidende of onvolledige gegevens, noch voor geleden schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden.

Aanbieders maken zélf de keuze om reviews toe te laten, en kunnen deze toelating elk moment stopzetten. Aanbieders die de keuze maken om reviews toe te laten, zijn zélf verantwoordelijk voor de beoordelingen van ‘cursisten’. Enkel indien zij schriftelijk aantonen dat een re'view moedwillig foutieve informatie bevat, en/of niet aan onderstaande regels voldoet kan die evaluatie worden verwijderd.

Bedrijfsopleidingen.be bvba streeft een kwaliteitsvolle opvolging van de evaluaties na door deze een aantal regels op te leggen.
  • Elke beoordelaar dient een geldig emailadres te gebruiken. Nà het invullen van een beoordeling wordt via dit mailadres gevraagd om de review te bevestigen. Enkel bevestigde reviews worden gepubliceerd. Deze emailadressen worden nooit op de website getoond of met derden gedeeld. Beoordelaars kiezen er zelf voor of hun naam verschijnt.
  • Een beoordeling kan enkel worden onderbouwd met een korte toelichting indien die voor anderen een meerwaarde biedt.
  • Medewerkers of belanghebbenden van aanbieders kunnen geen opleidingen reviewen.
  • Reviews die inconsistent zijn, schuttingtaal gebruiken, geen meerwaarde bieden voor de bezoekers van de site en/of er exhaustief op gericht een aanbieder in een slecht daglicht te stellen worden niet gepubliceerd.
Wie een evaluatie invult, steunt www.masomo.net, een lagere school voor meisjes in Kolwesi, een mijnstad in Katanga te Congo.

Ben je geïnteresseerd in een professionele evaluatietool, raden we je aan om ROEM te bezoeken.

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden Events

Bij annulering tot twee weken voor een event blijft 50 % van het factuurbedrag verschuldigd. Nadien is het totale bedrag verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Indien de ingeschrevene niet aanwezig kan zijn, mag er altijd een vervanger worden gestuurd mits de contactgegevens van deze persoon vooraf worden doorgestuurd. De afwezige heeft sowieso recht op inzage in de presentaties/slides indien deze voorhanden zijn.

Wie niet ingeschreven is voor een event en zich alsnog aan deur aanmeldt, betaalt 150% van de deelnameprijs. Eventuele kortingen zijn op dat moment niet van toepassing.

Overmacht

Bedrijfsopleidingen.be bvba kan niet worden verplicht tot enige vergoeding in geval van overmacht of toeval zoals gedefinieerd in artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboeken en algemeen erkend door de Belgische hoven en rechtbanken.

Aanvullingen

Stimulearning by Bedrijfsopleidingen.be

Laatste evaluaties

Abonneer je op onze publicaties

CONTACT

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be