Formations-entreprises.be
opleidingenadvieseventsjobsstimulearning
 

72 formations trouvé

   

 
Nouvelle recherche Zoek
 
 

> Page d'accueil > catégorie Economie, Administration, Fiscalité et Législation: Législation et Contrats

Hervorming Vlaamse registratiebelasting
Kluwer Opleidingen / Formations

Sinds 1 juni 2018 gelden de nieuwe Vlaamse registratierechten. De nieuwe regeling beoogt het systeem te vereenvoudigen: het maakt komaf met het onderscheid op basis van het kadastraal inkomen en voert een globaal tarief in voor de gezinswoning. Tijdens dit webinar zetten we nog ...

18/10   |  NL   |  Info

Een shorttrip doorheen de figuur “Borgtocht”
Kluwer Opleidingen / Formations

Borgtocht is bij uitstek te beschrijven als “een klassieke zekerheidsfiguur” doch één die met haar tijd geëvolueerd is en stand wist te houden, mede door haar inzetbaarheid bij diverse toepassingsgevallen. Dit webinar focust op de basisprincipes van de figuur, haar ...

26/9   |  NL   |  Info

10 jaar Salduz
Kluwer Opleidingen / Formations

Het is ondertussen meer dan 10 jaar geleden dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het zgn. “Salduz”arrest velde. Met dit opmerkelijke arrest veranderde – ook in België - de verhoorpraktijk voorgoed: er kwam Salduz-wetgeving die de rechten van elke verdachte in elke ...

8/11   |  NL   |  Info

De dading nader bekeken
Kluwer Opleidingen / Formations

Tijdens deze webinar wordt de dading nader geanalyseerd, aangezien deze van groot belang is voor de rechtspraktijk. Kenmerkend voor het contract van dading is dat partijen een gerezen geschil beëindigen of een toekomstig geschil voorkomen door middel van wederzijdse ...

18/9   |  NL   |  Info

Over ADR, Principieel en Collaboratief Onderhandelen, Conflictbemiddeling, Verzoening, Med Arb en Medaloa
Kluwer Opleidingen / Formations

Steeds meer en meer proberen partijen hun geschillen buiten de rechtbank op te lossen. Tijdens dit webinar bekijken we enkele concrete vormen van  “ADR” – voluit: Alternative Dispute Resolution.   De voordelen van buitengerechtelijke conflictoplossing zijn gekend: het gaat veel ...

20/9   |  NL   |  Info

Contracten met concurrenten
Kluwer Opleidingen / Formations

Tijdens deze webinar bekijken we hoe en welke overeenkomsten er kunnen gesloten worden tussen concurrenten. In principe mogen ondernemingen geen overeenkomsten met elkaar afsluiten die de mededinging op de Belgische betrokken markt of op een wezenlijk deel ervan merkbaar ...

24/9   |  NL   |  Info

Concurrentie tijdens en na de arbeidsrelatie
Kluwer Opleidingen / Formations

Van werknemers wordt verwacht dat zij hun taken ‘loyaal’ uitoefenen t.o.v. hun werkgever. Dit zowel tijdens als na de arbeidsrelatie. Maar wat als een werknemer toch bepaalde activiteiten naast zijn dagtaak aanvat? Wat als een werknemer plots klanten afwerft nadat hij de ...

25/9   |  NL   |  Info

Actualia verkeers-en aansprakelijkheidsrecht
Kluwer Opleidingen / Formations

Het verkeersrecht is een rechtsgebied dat altijd in ontwikkeling is. Tijdens deze webinar krijgt u een overzicht van belangrijke aspecten van het verkeersaansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht, toegelicht aan de hand van recente wetgeving en rechtspraak (focus op ...

1/10   |  NL   |  Info

Wisselwerking tussen deontologie en technologie
Kluwer Opleidingen / Formations

Tijdens deze webinar zullen de traditionele regels van de deontologie (bv. confidentialiteit, totstandkoming van de advocaten-cliënten overeenkomst, bekwaamheid, reclame, 'specialisatie', ...) herbekeken worden door de lens van nieuwe technologie, ruim opgevat. Vermits onze ...

3/10   |  NL   |  Info

Deficitaire vereffening
Kluwer Opleidingen / Formations

  Het insolventierecht wijzigde ingrijpend en ook het vennootschapsrecht kreeg een heuse facelift.   Zal in de nieuwe context een deficitaire vereffening van een vennootschap mogelijk blijven?   Wat is veranderd en welke evolutie verwachten we? De sprekers benaderen dit thema ...

8/10   |  NL   |  Info

Update Woninghuur
Kluwer Opleidingen / Formations

-

24/10   |  NL   |  Info

Invordering Onbetwiste Schuldvorderingen
Kluwer Opleidingen / Formations

Sinds 2 juli 2016 bestaat de mogelijkheid om onbetwiste commerciële schuldvorderingen tussen handelaren (B2B) in te vorderen via een nieuwe buitengerechtelijke procedure.   Opzet is de rechtbanken te ontlasten en een eenvoudige, snelle en kostenbesparende procedure te ...

17/10   |  NL   |  Info

Nieuwigheden in het merkenrecht
Kluwer Opleidingen / Formations

Sinds 1 oktober 2017 zijn er nieuwe bepalingen in werking getreden waarmee de eerder aangekondigde hervormingen in het EU merkenrecht worden afgerond.De hervormingen in het merkenrecht in de Europese Unie hebben als doel het merkenrecht binnen de EU effectiever, efficiënter en ...

23/10   |  NL   |  Info

Technische GDPR begrippen voor juristen
Kluwer Opleidingen / Formations

Deze 2-daagse opleiding is de ideale introductie in het kennisdomein van informatieveiligheid, specifiek gericht op juristen en advocaten. We overlopen de belangrijkste technische begrippen uit de General Data Protection Regulation (GDPR) en vertalen deze naar verstaanbare ...

15/10   |  NL   |  Info

Le droit des sociétés et des associations avant et après la réforme : bases pratiques
Kluwer Opleidingen / Formations

Depuis 2001, le Code des sociétés a structuré notre pratique quotidienne, les sociétés connaissent aussi bien ses modalités de fonctionnement. Une nouveau Code des sociétés et associations (CSA) est appelé à remplacer le Code des sociétés, la loi du 27 juin 1921 applicable ...

24/9   |  FR   |  Info

Le droit des sociétés et des associations avant et après la réforme : bases pratiques
Kluwer Opleidingen / Formations

Depuis 2001, le Code des sociétés a structuré notre pratique quotidienne, les sociétés connaissent aussi bien ses modalités de fonctionnement. Une nouveau Code des sociétés et associations (CSA) est appelé à remplacer le Code des sociétés, la loi du 27 juin 1921 applicable ...

26/5   |  FR   |  Info

Au lendemain des élections sociales : comment composer (avec) les nouveaux organes de concertation ?
Kluwer Opleidingen / Formations

À l’issue des élections sociales, vous devez, en tant qu’employeur, prendre immédiatement les dispositions nécessaires en vue de l’installation des nouveaux organes de concertation au sein de l’entreprise : le comité pour la prévention et la protection au travail et / ou le ...

28/4   |  FR   |  Info

Au lendemain des élections sociales : comment composer (avec) les nouveaux organes de concertation ?
Kluwer Opleidingen / Formations

À l’issue des élections sociales, vous devez, en tant qu’employeur, prendre immédiatement les dispositions nécessaires en vue de l’installation des nouveaux organes de concertation au sein de l’entreprise : le comité pour la prévention et la protection au travail et / ou le ...

7/5   |  FR   |  Info

Actualité en droits de succession
Kluwer Opleidingen / Formations

Le but de cet après-midi d'étude est de faire le point des sujets et problèmes les plus actuels en matière de droits de succession.La session sera clôturée par une séance discussion et questions à partir des questions préalablement posées par les participants.

10/12   |  FR   |  Info

Actualité en droits d'enregistrement
Kluwer Opleidingen / Formations

Fidèles à la coutume biennale, l'après-midi d’étude ‘Actualité en droits d’enregistrement’ a lieu cette année le 1e décembre 2016.Au cours de cet après-midi les auteurs de la lettre d’information « Droits d’enregistrement » aborderont les sujets et problèmes les plus actuels en ...

3/12   |  FR   |  Info

Contracteren voor niet-juristen
Kluwer Opleidingen / Formations

Zijn uw commerciële overeenkomsten juridisch waterdicht?In de eerste plaats streeft u natuurlijk naar het afsluiten van een interessante commerciële deal. Maar hebt u de juridische aspecten even goed geregeld? Bent u ingedekt tegen allerhande juridische risico's? Weet u wanneer ...

2/7   |  NL   |  Info

Contracteren voor niet-juristen
Kluwer Opleidingen / Formations

Zijn uw commerciële overeenkomsten juridisch waterdicht?In de eerste plaats streeft u natuurlijk naar het afsluiten van een interessante commerciële deal. Maar hebt u de juridische aspecten even goed geregeld? Bent u ingedekt tegen allerhande juridische risico's? Weet u wanneer ...

24/11   |  NL   |  Info

Recht en IT: GDPR, Cloudcontracten, Intellectuele Eigendom
Kluwer Opleidingen / Formations

“Recht rendeert. Recht is een resource zoals arbeid, serverspace en bandbreedte. Het moet renderen voor een onderneming en dat kan het ook. Optimale licentiestructuren verhogen de omzet of verminderen de kosten. Goede contractuele afspraken beperken uw aansprakelijkheid en ...

10/11   |  NL   |  Info

Elaboration de contrats pour non-juristes
Kluwer Opleidingen / Formations

Vos contrats commerciaux sont-ils juridiquement sans faille ?Vous aspirez tout d'abord à la conclusion d'un marché commercial intéressant.Mais avez-vous correctement géré les aspects juridiques ?Êtes-vous couvert contre toutes sortes de risques juridiques ?Savez-vous quand vous ...

22/10   |  FR   |  Info

Liquidation de société en Belgique
Kluwer Opleidingen / Formations

La règlementation concernant la liquidation de société est constamment en mouvement. Comment fonctionne ce système et à qui s'applique-t-il ? Comment procéder sur le plan juridique ? Quelles sont les autres conséquences fiscales d’une liquidation ?  Cette après-midi d'étude ...

15/10   |  FR   |  Info


Résultats 1-25 de 72 Page  1  2  3   - page suivante

Formations-entreprises.be

Mission
A propos du site
Aperçu catégories
FAQ
Introduction des données
Références
Coordonnées de l'entreprise

Annoncer

Site Internet
Journal des Formations

Information

Subsides & Fonds
Nouvelles & communiqués de presse
Liens

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be