Formations-entreprises.be
opleidingenadvieseventsjobsstimulearning
 

125 formations trouvé

   

 
Nouvelle recherche Zoek
 
 

> Page d'accueil > catégorie Gestion: Gestion de projets

Change management foundation
QRP International

Het doel van het Change Management Foundation certificaat is om te bevestigen dat de kandidaat voldoende kennis en begrip heeft van Change Management om te werken al een geïnformeerd lid van een team dat werkt aan een organisatorisch veranderingsinitiatief.

EN   |  Info

Change management foundation + practitioner
QRP International

De Change Management Combi course is verdeeld in twee sessiese: 2.5 dagen PRINCE2 Foundation en 1.5 dag Practitioner opleiding als volgt. Het doel van het Change Management Foundation certificaat is om te bevestigen dat de kandidaat voldoende kennis en begrip heeft van Change ...

EN   |  Info

Change management practitioner
QRP International

Een succesvol Change Management Practitioner kandidaatdient, met de juiste richting, in staat te zijn om de Change Management benaderingen en technieken toe te passen op een reëel veranderingsinitiatief – maar is mogelijk nog onvoldoende bekwaam om dit op alle situaties toe te ...

EN   |  Info

Prince2 agile practitioner
QRP International

Het doel van de PRINCE2 Agile Practitioner certificatie is om te bevestigen dat u voldoende begrip hebt vergaard over het PRINCE2 Agile toe te passen en aan te passen binnen een gegeven scenario. Deze PRINCE2 Agile opleiding is een 3 daagse klassikale opleiding ontwikkeld voor ...

NL   |  Info

Agilepm foundation + practitioner
QRP International

De Agile Combi vorming wordt steeds opgedeeld in twee sessies: 3 dagen Agile Foundation en 1 dag Agile Practitioner vorming als volgt: Het Foundation niveau is bedoeld om te meten of de kandidaat voldoende kennis en begrip heeft van de Agile Project Management Guidance om in ...


Agilepm practitioner
QRP International

Het Practitioner niveau is bedoeld om te meten of de kandidaat genoeg kennis en begrip heeft van de Agile Project management guidance om het toe te passen binnen een gegeven scenario en situatie. Het scenario is ontwikkeld om de kandidaat toe te laten zijn competentie aan te ...


Agilepm foundation
QRP International

Het Foundation niveau is bedoeld om te meten of de kandidaat voldoende kennis en begrip heeft van de Agile Project Management Guidance om in staat te zijn om de sleutel elementen van de benadering te herkennen en te onderscheiden. Daarom dienen zij aan te tonen dat zij de ...


Mop (portfolio management) foundation + practitioner
QRP International

De MoP Combi opleiding is opgedeeld in twee sessie: 3 dagen MoP Foundation en 2 dagen MoP Practitioner als volgt. De MoP Foundation vorming omvat de hele syllabus van het MoP Foundation niveau en bereidt de kandidaten voor op het MoP Foundation examen. De MoP Practitioner ...

EN   |  Info

Mop (portfolio management) practitioner
QRP International

De MoP Practitioner vorming biedt een opportuniteit om de MoP Guidance toe te passen en aan te passen en om portfolio data, documentatie en rollen te analyseren in relatie met een gegeven scenario en bereidt de kandidaten voor op het MoP Practitioner examen. Dit niveau is ...

EN   |  Info

Mop (portfolio management) foundation
QRP International

De MoP Foundation vorming omvat de hele syllabus van het MoP Foundation niveau en bereidt de kandidaten voor op het MoP Foundation examen. Dit niveau is er op gericht te meten dat de kandidaat voldoende kennis en begrip heeft om te werken als een geïnformeerd lid van een ...

EN   |  Info

Prince2 practitioner
QRP International

Il s'agit du second et dernier niveau de certification de PRINCE2. La formation PRINCE2 Practitioner donne l'opportunité d'appliquer la méthodologie à partir d'un scénario et prépare à l'examen PRINCE2 Practitioner. Ce cours garantit une maitrise parfaite de la méthodologie ...

FR   |  Info

Prince2 practitioner
QRP International

De PRINCE2 Practitioner opleiding voorziet in de mogelijkheid om the concepten van de PRINCE2 methodologie te beheren en toe te passen in en project scenario. Deze opleiding bereidt de deelnemer ook voor op het PRINCE2 Practitioner examen. Dit is een tweedaagse vorming in een ...

NL   |  Info

Prince2 2017 practitioner
QRP International

The PRINCE2 Practitioner Course provides the opportunity to manage and apply the concepts of the PRINCE2 methodology in a project scenario and prepares participants for the PRINCE2 Practitioner examination. This is a two day classroom based course, mainly aimed at Project ...

EN   |  Info

Prince2 2017 foundation
QRP International

This is a three days course in Brussels and has the objective to give de participants an intermediate level of PRINCE2. The training is structured according the following parts of the project: Start-up, Organisation, Control of projectstages and management of risks, quality, ...

EN   |  Info

Prince2 foundation
QRP International

Le niveau Foundation est le premier des deux niveaux PRINCE2. Ce cours enseigne les principes de base de la méthodologie. Il permettra au stagiaire de disposer des connaissances nécessaires pour participer à un projet géré selon PRINCE2, de comprendre les rôles et les ...

FR   |  Info

Prince2 foundation
QRP International

Dit is een driedaagse cursus te BRUSSEL en wordt gegeven voor zij die een algemeen niveau PRINCE2 wensen te behalen.De training is gestructureerd volgens de opeenvolgende stappen van een project. Bij de start zal aandacht geschonken worden aan initiatie, organisatie, controle ...

EN   |  Info

Prince2 2017 foundation + practitioner
QRP International

Since 2008 QRP International has launched its Combi Formula. Almost 70% of our clients choose this option and 100% are very satisfied by making this choice. This Formula allows you to be certified for the level Foundation and Practitioner during a five day course and benefit ...

EN   |  Info

Prince2 foundation + practitioner
QRP International

Sinds 2008 heeft QRP International zijn Combi Formule gelanceerd. Bijna 70% van onze cliënten kiest voor deze mogelijkheid en 100% zijn zeer tevreden met deze keuze. De Combi Formule laat u toe om gecertifieerd te worden voor zowel het Foundation als het Practitionar niveau ...


Prince2 foundation + practitioner
QRP International

Depuis 2008, QRP International, a lancé la formule Combi et depuis près de 70% de nos clients optent pour cette option et 100% en sont très satisfaits ! La Formule Combi permet de se certifier au niveau Foundation & Practitioner en 5 jours et d’obtenir 10 % de réduction sur ...


P3o (pmo guidance) practitioner
QRP International

De P3O Practitioner opleiding biedt de mogelijkheid om de concepten van de P3O guidance toe te passen in een scenario en bereidt de deelnemers voor op het P3O Practitioner Examen. Dit niveau heeft als doel te meten of de kandidaat een component van een P3O kan managen of er ...

EN   |  Info

P3o (pmo guidance) foundation
QRP International

De P3O Foundation Opleiding omvat de hele syllabus van het P3O Foundation niveau en bereidt de kandidaten voor op het P3O Foundation Examen. Dit niveau is er op gericht om te meten of de kandidaat in staat is om te handelen als een geïnformeerd lid van een P3O. Daarom dienen zij ...

EN   |  Info

P3o (pmo guidance) foundation + practitioner
QRP International

QRP International biedt een volledige week* P3O COMBI aan voor diegenen die willen getraind en gecertifieerd worden voor het niveau Foundation en Practitioner tijdens een vijfdaagse vorming. Deze unieke training week bevat zowel het Foundation als het Practitioner examen en ...

EN   |  Info

Msp (managing successful programmes) practitioner
QRP International

De MSP® Practitioner opleiding biedt een gelegenheid om te leren hoe MSP kan worden toegepast op echte actieve programma’s en bereidt de deelnemers voor op het MSP Practitioner examen. Dit niveau zorgt ervoor dat een kandidaat voldoende kennis en begrip van de MSP Guidance ...


Msp (managing successful programmes) foundation
QRP International

De MSP® Foundation opleiding bestrijkt de hele syllabus van MSP en bereidt de deelnemers voor op het MSP Foundation examen. Dit niveau is erop gericht dat een kandidaat voldoende kennis en begrip heeft van de MSP Guidance om effectief te handelen met de betrokkenen van het ...


Msp (managing successful programmes) foundation + practitioner
QRP International

QRP International biedt een volledige week* MSP COMBI aan voor diegenen die willen getraind en gecertifieerd worden voor het niveau Foundation en Practitioner tijdens een vijfdaagse vorming. Deze unieke training week bevat zowel het Foundation als het Practitioner examen en ...Résultats 1-25 de 125 Page  1  2  3  4  5   - page suivante

Formations-entreprises.be

Mission
A propos du site
Aperçu catégories
FAQ
Introduction des données
Références
Coordonnées de l'entreprise

Annoncer

Site Internet
Journal des Formations

Information

Subsides & Fonds
Nouvelles & communiqués de presse
Liens

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be