Formations-entreprises.be
opleidingenadvieseventsjobsstimulearning
 

17 formations trouvé

   

 
Nouvelle recherche Zoek
 
 

> Page d'accueil > catégorie Technique et Technologie: Architecture et Géoméetrie

Grenzeloos renoveren
ie-net ingenieursvereniging

Het renoveren van tunnels is zowel in België als in Nederland een zeer actueel thema. Renovatie vereist andere competenties dan aanleg. Daarom organiseren ie-net ingenieursvereniging en het COB op 30 mei 2017 een gezamenlijke studiedag. Op deze dag komen opdrachtgevers, ...

NL   |  Info

Gevorderdencursus grondmechanica
ie-net ingenieursvereniging

De gevorderdencursus die nu in het najaar wordt georganiseerd verdiept enerzijds de kennis van de basiscursus, met ruime aandacht voor geologische anomalieën, speciale onderzoeksmethoden en monitoring technieken, specifieke funderingssituaties, nieuwe ontwerprichtlijnen; ...

NL   |  Info

Conceptueel ontwerp met metselwerk
ie-net ingenieursvereniging

De ontwerper een inzicht geven in het gebruik van metselwerk als volwaardig constructie-element. Het doel is om optimaal alle capaciteiten van metselwerk te kunnen benutten en te komen tot een kostenoptimaal ontwerp. De stabiliteit, brandweerstand, akoestische en ...

NL   |  Info

Basiscursus grondmechanica
ie-net ingenieursvereniging

Opleiding vrijgesteld van BTW !!! De basiscursus Grondmechanica wordt gedoceerd om iedereen in staat te stellen om zich vertrouwd te maken met een aantal grondmechanische begrippen zoals korrelspanningen, totaalspanningen, draagvermogen van ondiepe funderingen, zettingen, ...

NL   |  Info

Hellend dak specialist 2017
ie-net ingenieursvereniging

Deze opleiding bezorgt u een grondige studie van de actuele materialen en technieken voor de opbouw van hellende daken en beklede gevels. U krijgt een degelijk inzicht in de theoretische grondslagen, normen, reglementeringen en wetgevingen die daarop betrekking hebben. Dat ...

NL   |  Info

44ste hogere cursus akoestiek
ie-net ingenieursvereniging

De Hogere Cursus Akoestiek wordt dit jaar voor de vierenveertigste maal ingericht door het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG), de Belgische Akoestische Vereniging (ABAV) en de Expertgroep Akoestiek en Trillingen (ie-net). Mogelijkheid tot bijscholing. Deelnemers die ...

NL   |  Info

Constructief ontwerpen voor robuustheid
UGent Academie voor Ingenieurs

In deze opleiding wordt het concept robuustheid uitgelegd aan de hand van een aantal bekende voorbeelden en worden mogelijke constructieve maatregelen besproken, enerzijds conceptueel en anderzijds aan de hand van normrichtlijnen waarvan de achtergrond eveneens wordt toegelicht. ...

19/2   |  NL   |  Info

Informatiebeheer voor bouwprojecten (bim)
UGent Academie voor Ingenieurs

Building Information Modelling (BIM) is tegenwoordig onontbeerlijk in de ontwerp- en bouwsector in België. BIM belooft onder meer een efficiënter werkproces en een lagere foutenlast. In deze lessenreeks wordt ingegaan op de werking van BIM-toepassingen en op het BIM-proces. Ook ...

14/2   |  NL   |  Info

Vca vol (veiligheid voor operationeel leidinggevenden)
Syntra Bizz

Deze opleiding VCA VOL richt zich tot de operationeel leidinggevenden binnen het bedrijf. Als je na deze opleiding slaagt voor het examen, beschik je over een VCA-certificaat dat tien jaar geldig is. In de opleiding komen de wettelijke regels en richtlijnen over veiligheid en ...

Sur mesure   |  Info

Vca - basis
Syntra Bizz

VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) is een certificatiesysteem waarin je aantoont dat jouw bedrijf en jouw medewerkers voldoende aandacht besteden aan veiligheid en preventie. Als je je als bedrijf VCA wil certificeren, moeten alle leidinggevenden en operationele medewerkers - ...

Sur mesure   |  Info

Project-, plan- en bouwergonomie
Ergoconsultants

Bij nieuwbouw of verbouwing sluit planergonomie mogelijke basisfouten uit. In overleg met het bouwteam kunnen we de ergonomische aspecten in kaart brengen. Bij kantoorimplementatie kan een lichtstudie heel belangrijk zijn om nadien niet geconfronteerd te worden met de nadelen ...


Opleiding graafmachine behaal het attest van graafmachine bestuurder
Praktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw vzw

Het doel van deze opleiding is veilig werken met een graafmachine, zonder kwaliteitsverlies. Deze cursus is zeer praktijkgericht en beoogt zowel onervaren als ervaren gebruikers van de graafmachine. Inhoud: - Veiligheid en verantwoordelijkheden - Startcontrole en ...

NL   |  Info

Plaatsbeschrijving
Syntra Bizz
Schattingen
Syntra Bizz
Syndicus
Syntra Bizz
Het in tekening brengen van constructies in gewapend beton
ie-net ingenieursvereniging

13/9   |  NLBouwkunde
NHA Opleidingen

NL
Résultats 1-17 de 17

Formations-entreprises.be

Mission
A propos du site
Aperçu catégories
FAQ
Introduction des données
Références
Coordonnées de l'entreprise

Annoncer

Site Internet
Journal des Formations

Information

Subsides & Fonds
Nouvelles & communiqués de presse
Liens

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be