Formations-entreprises.be
opleidingenadvieseventsjobsstimulearning
 

287 formations trouvé

   

 
Nouvelle recherche Zoek
 
 

> Page d'accueil > catégorie Économie, Fiscalité et Législation

Vennootschapsbelasting van A tot Z
Kluwer Opleidingen / Formations

Hoe wordt het maatschappelijk kapitaal van een vennootschap fiscaal behandeld? Wat zijn de fiscale afschrijvingsregels? Wat zijn de fiscale stimuli voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling, aanwerving bijkomend personeel, enz.? Wat zijn de fiscale gevolgen van ...

8/6   |  NL   |  Info

De nieuwe jaarrekening en de sociale balans invullen en neerleggen
Kluwer Opleidingen / Formations

De jaarrekening is het sluitstuk van de boekhouding. Balans, resultatenrekening en toelichting correct invullen is geen sinecure! Uit onderzoek blijkt trouwens dat ongeveer 20 à 25 % van de 180.000 neergelegde jaarrekeningen onvolledig of niet correct werd ingevuld. De wet en ...

6/10   |  NL   |  Info

De nieuwe jaarrekening en de sociale balans invullen en neerleggen
Kluwer Opleidingen / Formations

De jaarrekening is het sluitstuk van de boekhouding. Balans, resultatenrekening en toelichting correct invullen is geen sinecure! Uit onderzoek blijkt trouwens dat ongeveer 20 à 25 % van de 180.000 neergelegde jaarrekeningen onvolledig of niet correct werd ingevuld. De wet en ...

3/6   |  NL   |  Info

IAS/IFRS - basisopleiding
Kluwer Opleidingen / Formations

Tijdens deze basisopleiding krijgt u een duidelijke toelichting van de IAS/IFRS-basisprincipes, toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en cases. Na deze opleiding hebt u een klare kijk op de verschilpunten met de huidige boekhoudwetgeving en weet u op welke vlakken u aan ...

6/5   |  NL   |  Info

De essentie van IAS/IFRS
Kluwer Opleidingen / Formations

Beursgenoteerde bedrijven in de EU hanteren verplicht de IAS/IFRS-normen. Andere niet-genoteerde bedrijven volgen meer en meer. Tijdens deze verkennende opleiding dienen de voorstelling van de jaarrekening, de actief- en passiefposten en latente belastingen als leidraad. Na ...

5/10   |  NL   |  Info

IFRS de A à Z
Kluwer Opleidingen / Formations

Cette formation est destinée à ceux qui n'ont aucune connaissance ou expérience des normes IFRS et qui souhaitent s'initier à ce nouveau langage comptable. L'application des normes IFRS est obligatoire pour les sociétés cotées en bourse au sein de l'UE. Lors de cette formation, ...

23/11   |  FR   |  Info

IFRS de A à Z
Kluwer Opleidingen / Formations

Cette formation est destinée à ceux qui n'ont aucune connaissance ou expérience des normes IFRS et qui souhaitent s'initier à ce nouveau langage comptable. L'application des normes IFRS est obligatoire pour les sociétés cotées en bourse au sein de l'UE. Lors de cette formation, ...

18/5   |  FR   |  Info

Uitgestelde belastingen: theorie en praktijk volgens IFRS
Kluwer Opleidingen / Formations

Tijdens dit seminar wordt in één namiddag: ingegaan op de toepassing van IFRS en het convergentieproject met US GAAP. de norm IAS 12 - Winstbelastingen grondig geanalyseerd. een vergelijking gemaakt met US GAAP en het Belgische boekhoudrecht. besproken welke mogelijke ...

11/6   |  NL   |  Info

IAS/IFRS in de praktijk
Kluwer Opleidingen / Formations

Dit seminarie geeft u een duidelijk beeld over de belangrijkste verschillen tussen IAS/IFRS en de huidige Belgische normen. Beursgenoteerde bedrijven zijn sinds 1 januari 2005 verplicht IAS/IFRS toe te passen bij de presentatie van hun geconsolideerde jaarrekening. Dit heeft ...

3/12   |  NL   |  Info

IAS/IFRS in de praktijk
Kluwer Opleidingen / Formations

Dit seminarie geeft u een duidelijk beeld over de belangrijkste verschillen tussen IAS/IFRS en de huidige Belgische normen. Beursgenoteerde bedrijven zijn sinds 1 januari 2005 verplicht IAS/IFRS toe te passen bij de presentatie van hun geconsolideerde jaarrekening. Dit heeft ...

29/4   |  NL   |  Info

Eindejaarsverrichtingen: stappenplan
Kluwer Opleidingen / Formations

Elke onderneming moet minstens éénmaal per jaar een inventaris van activa en passiva opmaken en een jaarrekening opstellen. Deze activa en passiva moeten ook correct gewaardeerd en geclassificeerd worden in de jaarrekening. Deze belangrijke opdracht voor de financiële afdeling ...

18/11   |  NL   |  Info

Les opérations de fin d’exercice
Kluwer Opleidingen / Formations

Toute entreprise doit procéder, une fois l'an au moins, aux opérations de relevé d'inventaire. Ensuite, elle doit valoriser les différents postes inventoriés et s'assurer de la classification correcte des comptes dans le bilan et le compte de résultats. Au cours de ce séminaire, ...

25/11   |  FR   |  Info

Consolidatie in de praktijk
Kluwer Opleidingen / Formations

Heel wat ondernemingen zijn consolidatieplichtig. Daarnaast heeft de toepassing van de IAS/IFRS-normen een belangrijke impact op de samenstelling van de geconsolideerde jaarrekeningen. Het spreekt voor zich dat u daardoor de geconsolideerde jaarrekening van de verschillende ...

8/10   |  NL   |  Info

Consolidatie in de praktijk
Kluwer Opleidingen / Formations

Heel wat ondernemingen zijn consolidatieplichtig. Daarnaast heeft de toepassing van de IAS/IFRS-normen een belangrijke impact op de samenstelling van de geconsolideerde jaarrekeningen. Het spreekt voor zich dat u daardoor de geconsolideerde jaarrekening van de verschillende ...

23/4   |  NL   |  Info

La consolidation des comptes
Kluwer Opleidingen / Formations

Quelques 7000 entreprises européennes sont astreintes à l'établissement de comptes annuels consolidés. Ceux-ci doivent respecter une logique comptable particulière ... les plus grandes doivent en outre les établir en conformité aux normes IAS/IFRS. En Belgique on compte plus de ...

21/10   |  FR   |  Info

La consolidation des comptes
Kluwer Opleidingen / Formations

Quelques 7000 entreprises européennes sont astreintes à l'établissement de comptes annuels consolidés. Ceux-ci doivent respecter une logique comptable particulière ... les plus grandes doivent en outre les établir en conformité aux normes IAS/IFRS. En Belgique on compte plus de ...

22/4   |  FR   |  Info

Comptabilité : de l'initiation à la maîtrise - en 10 jours
Kluwer Opleidingen / Formations

Lors de cette formation, essentiellement basée sur la pratique en entreprise, l'enregistrement comptable des opérations les plus fréquentes sera analysé et mis en pratique, notamment : Les opérations d'achats et de ventes Les paiements et les encaissements de factures Les ...

15/9   |  FR   |  Info

Boekhouden: zesdaagse basisopleiding
Kluwer Opleidingen / Formations

Bent u een startende medewerker op de boekhoudafdeling of staat u aan het roer van een onderneming? Kluwer Opleidingen ontwikkelde speciaal voor u een opleiding die u de basistechnieken van het dubbel boekhouden aanleert. In deze zesdaagse praktijkopleiding boekhouding komen de ...

5/5   |  NL   |  Info

Essentials boekhouden en jaarrekening
Kluwer Opleidingen / Formations

In deze opleiding krijgt u antwoorden op de basisvragen over boekhouden en jaarrekening. Wat is de link tussen resultatenrekening en balans? Wat is het verschil tussen kosten en uitgaven? Wat zijn voorzieningen en wat zijn afschrijvingen? Hoe interpreteert u een balans? ...

1/12   |  NL   |  Info

Essentials boekhouden en jaarrekening
Kluwer Opleidingen / Formations

In deze opleiding krijgt u antwoorden op de basisvragen over boekhouden en jaarrekening. Wat is de link tussen resultatenrekening en balans? Wat is het verschil tussen kosten en uitgaven? Wat zijn voorzieningen en wat zijn afschrijvingen? Hoe interpreteert u een balans? ...

1/10   |  NL   |  Info

Essentials boekhouden en jaarrekening
Kluwer Opleidingen / Formations

In deze opleiding krijgt u antwoorden op de basisvragen over boekhouden en jaarrekening. Wat is de link tussen resultatenrekening en balans? Wat is het verschil tussen kosten en uitgaven? Wat zijn voorzieningen en wat zijn afschrijvingen? Hoe interpreteert u een balans? ...

21/4   |  NL   |  Info

Comptabilité : formation de base
Kluwer Opleidingen / Formations

Pourquoi l'actif doit-il être égal au passif ? Que signifient amortissements, provisions et réductions de valeur ? Comment enregistrer une note de crédit ? Quelle est la différence entre le bilan et le compte de résultats ? Quand faut-il comptabiliser des provisions ? Où puis-je ...

1/12   |  FR   |  Info

Comptabilité : formation de base
Kluwer Opleidingen / Formations

Pourquoi l'actif doit-il être égal au passif ? Que signifient amortissements, provisions et réductions de valeur ? Comment enregistrer une note de crédit ? Quelle est la différence entre le bilan et le compte de résultats ? Quand faut-il comptabiliser des provisions ? Où puis-je ...

1/10   |  FR   |  Info

Comptabilité : formation de base
Kluwer Opleidingen / Formations

Pourquoi l'actif doit-il être égal au passif ? Que signifient amortissements, provisions et réductions de valeur ? Comment enregistrer une note de crédit ? Quelle est la différence entre le bilan et le compte de résultats ? Quand faut-il comptabiliser des provisions ? Où puis-je ...

12/5   |  FR   |  Info

Investment adviser
EHSAL Management School

Het programma wordt onderverdeeld in 2 modules. Voor deze modules kan apart worden ingeschreven naargelang de behoefte en/of de reeds opgedane ervaring. Module 1: Junior Portfolio Management Deel 1 : Basiskennis en analysetechnieken - Efficiente markten en CAPM, ...

8/10   |  NL   |  Info


Résultats 151-175 de 287 page précédente -  Page  4  5  6  7  8  9  10   - page suivante

Formations-entreprises.be

Mission
A propos du site
Aperçu catégories
FAQ
Introduction des données
Références
Coordonnées de l'entreprise

Annoncer

Site Internet
Journal des Formations

Information

Subsides & Fonds
Nouvelles & communiqués de presse
Liens

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be