Bedrijfsopleidingen.be
opleidingenadvieseventsjobsleerlocatiesstimulearningstimulearning
 

271 opleidingen gevonden

   

 
Verfijnen of uitbreiden

Uitgebreid zoeken...


 
Zoek Zoek
 
 
 

> Startpagina > opleidingscategorie Economie, Administratie, Fiscaliteit en Wetgeving

Beleggen op de beurs
SBM

NIEUWE OPLEIDING Wat kent u na het volgen van deze opleiding? U bent op de hoogte van de verschillende beleggingsproducten. U begrijpt het vakjargon dat gebruikt wordt in de beleggingswereld. U heeft inzicht in de werking van een beurs. U hebt een duidelijk overzicht van de ...

11/3   |  NL   |  Info

Beleggen in vastgoed
SBM

Vastgoedbeleggingen bieden heel wat mogelijkheden maar vereisen ook een correcte inschatting van zowel de rendementszijde als van de lasten en beslommeringen die investeringen in vastgoed met zich meebrengen. Naast deze aspecten geeft deze opleiding u ook een actuele kijk op ...

26/2   |  NL   |  Info

Stoomcursus controller
SBM

De rol van de controller als businesspartner impliceert een ruime kijk op de organisatie. Het programma komt in aanmerking voor 18 uren permanente vorming bij IAB, BIBF of IBR. De verschillende domeinen waarin de hedendaagse controller actief is komen in deze opleiding ...

20/2   |  NL   |  Info

Boekhoudkundige opvolging van een bedrijf/filiaal in frankrijk
SBM

Tijdens dit seminarie worden de verschilpunten belicht zodat u zonder problemen de boekhouding voor een vestiging in Frankrijk kunt voeren. Het programma komt in aanmerking voor 3 uren permanente vorming bij IAB, BIBF of IBR. Eén van de sleutels voor succes bij de uitbreiding ...

13/5   |  NL   |  Info

Consolidatie – opstellen van de geconsolideerde jaarrekening (technieken)
SBM

Technisch aspecten van de consolidatieregels Consolidatie wint steeds meer aan belang. Bovendien moeten grote groepen vaker financieel rapporteren onder IAS/IFRS. Deze overgang heeft in eerste instantie betrekking op de geconsolideerde jaarrekening van beursgenoteerde ...

8/5   |  NL   |  Info

Algemene boekhouding voor financiële medewerkers - doorgroeitraining
SBM

Tijdens deze opleiding krijgt u een grondige opfrissing boekhouden. De hoofddoelstelling voor deze opleiding is de opfrissing van de boekhoudkundige input-verrichtingen met zelfstandige codering van de verrichting(en).Als leidraad doorheen de opleiding maken we gebruik van het ...

14/3   |  NL   |  Info

Meepraten met de boekhouder
SBM

Een boekhouder of accountant verwerkt uw boekhoudkundige en fiscale administratie. Regelmatig krijgt u rapporten over de stand van zaken of pleegt u overleg in verband met te nemen investeringsbeslissingen. Een accountant of boekhouder gebruikt echter een bepaald vakjargon en ...

12/3   |  NL   |  Info

Afsluiten boekjaar
SBM

Men moet de jaarrekening opstellen volgens de principes van regelmatigheid, oprechtheid en getrouwheid, op de fiscaal voordeligste manier, erover wakend dat ze een stevige argumentatie vormt bij de kredietonderhandeling met de bankier en dat ze vertrouwen schept bij leveranciers ...

21/1   |  NL   |  Info

Basistraining dubbel boekhouden
SBM

Dubbel boekhouden in 10 sessies uitgelegd; Van zodra u onder vennootschapsvorm werkt (bvba, nv, ...), is het systeem van dubbel boekhouden verplicht. Alle boekhoudpakketten op computer werken ook dit systeem. Het is dus noodzakelijk dat u de belangrijkste principes kent om te ...

24/4   |  NL   |  Info

Basistraining dubbel boekhouden
SBM

Dubbel boekhouden in 10 sessies uitgelegd; Van zodra u onder vennootschapsvorm werkt (bvba, nv, ...), is het systeem van dubbel boekhouden verplicht. Alle boekhoudpakketten op computer werken ook dit systeem. Het is dus noodzakelijk dat u de belangrijkste principes kent om te ...

18/2   |  NL   |  Info

Cash- en werkkapitaalbeheer - basis
SBM

Een transparant werkkapitaalbeheer met een goed inzicht in cash-, treasury- en creditmanagement Deze BASISMODULE wil een globaal inzicht bieden in de factoren die het werkkapitaal beïnvloeden e schetst het bredere kader van de diverse aspecten die invloed hebben op het ...

21/3   |  NL   |  Info

Liquiditeitsbeheer en cash forecasting
SBM

Beheer en controle van de liquide middelen, kredietlijnen en -termijnen. Deze opleiding wil een inzicht bieden in het beheer en de controle van de liquide middelen inclusief de opvolging van de rekeningensaldi, cash pooling, alsook de complexiteit wanneer u multi-bancair en ...

9/5   |  NL   |  Info

Nieuwe btw-regels vouchers en kortingbonnen ! nieuwe circulaire !!
Kennisateliers

Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe btw-regels voor waardebonnen. Wij analyseren deze nieuwe wetgeving op zijn concrete toepassing. Ook de btw-regels van toepassing op kortingbonnen, geld-terug-bonnen en getrouwheidssystemen komen praktijkgericht aan bod. Op basis van ...

5/2   |  NL   |  Info

Nieuwe btw-regels vouchers en kortingbonnen ! nieuwe circulaire !!
Kennisateliers

Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe btw-regels voor waardebonnen. Wij analyseren deze nieuwe wetgeving op zijn concrete toepassing. Ook de btw-regels van toepassing op kortingbonnen, geld-terug-bonnen en getrouwheidssystemen komen praktijkgericht aan bod. Op basis van ...

6/2   |  NL   |  Info

Nieuwe btw-regels vouchers en kortingbonnen ! nieuwe circulaire !!
Kennisateliers

Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe btw-regels voor waardebonnen. Wij analyseren deze nieuwe wetgeving op zijn concrete toepassing. Ook de btw-regels van toepassing op kortingbonnen, geld-terug-bonnen en getrouwheidssystemen komen praktijkgericht aan bod. Op basis van ...

6/2   |  NL   |  Info

Vruchtgebruik: fiscaal taboe ? nieuwe gerichte controles op vruchtgebruikconstructies anno 2019. hoe verdedigen en anticiperen ?!
Kennisateliers

Vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht worden door de fiscus zeer kritisch benaderd. Zowel de vruchtgebruikconstructies vennootschap/zaakvoerder als in kader van successieplanning komen meer en meer onder druk te staan. De aanvalspistes vandaag zijn: het in vraagstellen van ...

7/2   |  NL   |  Info

Vruchtgebruik: fiscaal taboe ? nieuwe gerichte controles op vruchtgebruikconstructies anno 2019. hoe verdedigen en anticiperen ?!
Kennisateliers

Vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht worden door de fiscus zeer kritisch benaderd. Zowel de vruchtgebruikconstructies vennootschap/zaakvoerder als in kader van successieplanning komen meer en meer onder druk te staan. De aanvalspistes vandaag zijn: het in vraagstellen van ...

31/1   |  NL   |  Info

Vruchtgebruik: fiscaal taboe ? nieuwe gerichte controles op vruchtgebruikconstructies anno 2019. hoe verdedigen en anticiperen ?!
Kennisateliers

Vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht worden door de fiscus zeer kritisch benaderd. Zowel de vruchtgebruikconstructies vennootschap/zaakvoerder als in kader van successieplanning komen meer en meer onder druk te staan. De aanvalspistes vandaag zijn: het in vraagstellen van ...

31/1   |  NL   |  Info

Planningstechnieken via schenking en controlestructuren.
Kennisateliers

- Hoe best vermijden dat het vermogen in grote mate belast wordt in de hoogste schijven van de erfbelasting? - Hoe best bij leven vermogensbestanddelen schenken ? - Met welke basisprincipes rekening houden om tussentijdse schenkingen tre doen ? - Kan men onbeperkt voordelig ...

6/2   |  NL   |  Info

Noodzakelijke planningstechnieken kinderloze koppels !
Kennisateliers

- Wat zij de burgerrechtelijke en fiscale gevolgen van een kinderloos overlijden ? - Welke optimalisatietechnieken kunnen gebruikt worden door kinderloze erflaters ? - Hoe de langstlevende partner bijkomend bevoordelen via een huwelijkscontract of een ...

30/1   |  NL   |  Info

Successieplanning zorgenkinderen - hoe de persoonlijke en vermogensrechtelijke belangen van een zorgenkind vrijwaren ?!
Kennisateliers

- Welke beschermingsmaatregelen kunnen ouders nemen om te waarborgen dat het erfdeel van het zorgenkind wordt besteed aan de verzorging van het kind ? - Hoe kunnen ouders er voor zorgen dat na hun overlijden de persoonlijke en vermogensrechtelijke belangen van hun zorgenkind ...

23/1   |  NL   |  Info

Reeks actuele knelpunten successieplanning
Kennisateliers

3 online seminaries 1)Successieplanning zorgenkinderen - Hoe de persoonlijke en vermogensrechtelijke belangen van een zorgenkind vrijwaren 2)Noodzakelijke planningstechnieken kinderloze koppels! 3)Planningstechnieken via schenking en controlestructuren.

23/1   |  NL   |  Info

Fiscale optimalisatie eindejaarsverrichtingen met de nieuwe regels voor aanslagjaar 2019. hoe de aangifte venb 2019 optimaliseren ? -- extra sessies !!
Kennisateliers

Hoe zo optimaal mogelijk afsluiten met de nieuwe regels ?! Bij de afsluiting moeten we voor het eerst rekening houden met de nieuwe regels van het zogenaamde “Zomerakkoord” die een groot aantal wijzigingen heeft ingevoerd. Er zijn nog altijd een groot aantal onzekerheden hoe ...

30/1   |  NL   |  Info

Fiscale optimalisatie eindejaarsverrichtingen met de nieuwe regels voor aanslagjaar 2019. hoe de aangifte venb 2019 optimaliseren ? -- extra sessies !!
Kennisateliers

Hoe zo optimaal mogelijk afsluiten met de nieuwe regels ?! Bij de afsluiting moeten we voor het eerst rekening houden met de nieuwe regels van het zogenaamde “Zomerakkoord” die een groot aantal wijzigingen heeft ingevoerd. Er zijn nog altijd een groot aantal onzekerheden hoe ...

29/1   |  NL   |  Info

Fiscale optimalisatie eindejaarsverrichtingen met de nieuwe regels voor aanslagjaar 2019. hoe de aangifte venb 2019 optimaliseren ? -- extra sessies !!
Kennisateliers

Hoe zo optimaal mogelijk afsluiten met de nieuwe regels ?! Bij de afsluiting moeten we voor het eerst rekening houden met de nieuwe regels van het zogenaamde “Zomerakkoord” die een groot aantal wijzigingen heeft ingevoerd. Er zijn nog altijd een groot aantal onzekerheden hoe ...

30/1   |  NL   |  Info


Resultaten 76-100 van 271 vorige pagina -  Pagina  1  2  3  4  5  6  7   - volgende pagina

Bedrijfsopleidingen.be

Missie
Over deze site
Overzicht categorieën
FAQ
Gebruiksvoorwaarden
Referenties
Bedrijfsgegevens

Adverteren

Website
Opleidingskrant
Nieuwsbrief

Info

Subsidies & Fondsen
Nieuws en persberichten
Links

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be