Bedrijfsopleidingen.be
opleidingenadvieseventsjobsleerlocatiesstimulearningstimulearning
 

437 opleidingen gevonden

   

 
Verfijnen of uitbreiden

Uitgebreid zoeken...


 
Zoek Zoek
 
 
 

> Startpagina > opleidingscategorie Milieu, Veiligheid en Kwaliteit

Milieumanagement: ISO 14001:2015
Amelior vzw

Eerst wordt het belang van de milieuzorg voor uw bedrijf en de relatie met de milieuwetgeving behandeld. Vervolgens gaan we stap voor stap doorheen alle onderdelen en eisen van een milieuzorgsysteem volgens ISO 14001 en EMAS. Met behulp van praktijkvoorbeelden vertalen we deze ...

22/10   |  NL   |  Info

Meetonzekerheid in het kader van ISO/IEC 17025
Amelior vzw

Wanneer testresultaten worden doorgegeven, is er altijd wel onzekerheid over de echte waarde van het resultaat. Kennis van de meetonzekerheid laat toe een schatting te maken of dit resultaat geschikt is voor gebruik. Ook bij het vergelijken van resultaten is meetonzekerheid ...

18/10   |  NL   |  Info

Safety Data Sheets opstellen
Amelior vzw

Tijdens deze workshop leert u hoe een SDS (van een mengsel) op te stellen uitgaande van de bestaande SDS-en van de diverse componenten. U krijgt inzicht in de verschillende secties waaruit de SDS is opgebouwd en de noodzakelijke info die per sectie moet opgenomen zijn volgens de ...

18/10   |  NL   |  Info

De nieuwe ISO 17025:2017 voor het labo - Interne auditor
Amelior vzw

U krijgt de basiskennis voor het uitvoeren van interne audits binnen laboratoria en het toepassen van audittechnieken. De inhoud van de nieuwe ISO 17025:2017 wordt toegelicht, samen met de verschilpunten tegenover de vorige versie. De interne ISO 17025 audit is één van de ...

18/10   |  NL   |  Info

Energiemanagement conform ISO 50001
Amelior vzw

Stijgende energieprijzen en strengere milieueisen maken de aandacht voor energie in administraties en industrie actueler dan ooit. Deze opleiding vormt een uitstekende introductie tot ISO 50001. Doel is deelnemers kennis laten maken met de invoering van energiemanagement. Deze ...

16/10   |  NL   |  Info

Certified Expert in Machinery Safety
Amelior vzw

O.a. productiemedewerkers hebben nood aan een opleiding m.b.t. de machinerichtlijn doordat zij vaak specifieke vragen hebben. Deskundigheid m.b.t. ontwerp/onderhoud van installaties vereist een diepgaande kennis van tal van normeringen bovenop het technische luik. ...

16/10   |  NL   |  Info

Auditor/Lead Auditor Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2015
Amelior vzw

Tijdens deze IRCA-erkende training leert u van A tot Z het managen en uitvoeren van kwaliteitsmanagementaudits, inclusief planning, voorbereiding, voorbespreking, uitvoering, rapportage en nabespreking. Voorkennis van de eisen van ISO 9001 is noodzakelijk. Na het volgen van deze ...

15/10   |  NL   |  Info

VDA 6.3, versie 2016
Amelior vzw

De VDA 6.3 werd ontwikkeld door de Duitse automobielsector. In 2016 werd de norm herzien en gestructureerd volgens de wijzigingen in de ISO 9001 en de klantspecifieke eisen in de automobielsector. De standaard kan door elke organisatie gebruikt worden, hetzij voor interne ...

12/10   |  NL   |  Info

Lean Six Sigma in administratie en dienstverlening
Amelior vzw

Lean helpt uw organisatie om competitief te blijven door verspilling aan te pakken. Aanvankelijk werden de principes van Lean toegepast in een productieomgeving. Maar deze principes vinden steeds meer en meer ingang in administratie en diensten. Want ook daar zitten activiteiten ...

10/10   |  NL   |  Info

MINITAB basisopleiding
Amelior vzw

Het doel van deze opleiding is om basisbegrippen van statistiek op te frissen en een aantal nieuwe begrippen/technieken aan te leren, maar vooral om deze te kunnen toepassen en te kunnen interpreteren met de software Minitab. Na deze cursus kan u met Minitab inzichtelijke ...

9/10   |  NL   |  Info

Statistical Process Control (SPC)
Amelior vzw

Uw productie moet goed worden opgevolgd om kwaliteitsproducten af te leveren. Een 100% controle bouwt de nodige zekerheid in. U kan met relatief eenvoudige statistische hulpmiddelen de beheersing van uw output verwezenlijken én een continue verbetering in uw proces inbouwen. ...

9/10   |  NL   |  Info

Basiscursus preventieadviseur niveau III
Amelior vzw

U krijgt een basisvorming waarbij u in korte tijd zicht krijgt op alle belangrijke aspecten van het hedendaags veiligheidsbeleid. Er zijn 3 grote delen: De basisfilosofie arbeidsveiligheid, De taken van de ‘Interne Dienst voor Preventie en Bescherming', en De specifieke gevaren, ...

8/10   |  NL   |  Info

AS/EN/JISQ 9100:2016 Transition Training Course (English)
Amelior vzw

Obtain detailed knowledge of the key terms, definitions and requirements of 9100:2016 and how the standard can help your organization to better meet customer needs. In today’s fast paced environment, customers are more demanding and competition more intense. Delivering quality ...

8/10   |  EN   |  Info

Validatie van analytische methodes
Amelior vzw

De cursus geeft uitleg over het validatieproces en toont voorbeelden over de bepaling van de prestatiekenmerken voor kwantitatieve methodes qua nauwkeurigheid, juistheid, precisie m.i.v. herhaalbaarheid en intermediaire precisie, analytische specificiteit, detectielimiet, ...

4/10   |  NL   |  Info

KATA coaching
Amelior vzw

Toyota Kata is een verbetermethodiek. Een aanpak die toelaat om het proces van continu verbeteren naar een hoger niveau te tillen. Continu verbeteren wordt zo een doelgericht proces waarbij de inbreng/vorming van medewerkers centraal staan. Tijdens deze training zal u uitgebreid ...

4/10   |  NL   |  Info

Interne auditor voedselveiligheid en HACCP
Amelior vzw

Deze opleiding biedt een uitstekende basis voor het uitvoeren van audits in het eigen bedrijf en bij uw leveranciers. Er wordt stilgestaan bij het auditeren van kritische controlepunten, traceerbaarheid, … Deze opleiding is doorweven met bruikbare tips&tricks. De verschillende ...

4/10   |  NL   |  Info

Kosten van niet-kwaliteit
Amelior vzw

Kwaliteitskosten zijn een belangrijke parameter voor het peilen naar de gang van zaken in uw onderneming. U ontdekt hier praktische methodes om een kwaliteitskostenonderzoek op te zetten of te verbeteren, u leert de kosten van niet-kwaliteit aan de hand van praktijkvoorbeelden ...

4/10   |  NL   |  Info

Kosten van niet-kwaliteit
Amelior vzw

Kwaliteitskosten zijn een belangrijke parameter voor het peilen naar de gang van zaken in uw onderneming. U ontdekt hier praktische methodes om een kwaliteitskostenonderzoek op te zetten of te verbeteren, u leert de kosten van niet-kwaliteit aan de hand van praktijkvoorbeelden ...

4/10   |  NL   |  Info

ISO 9001:2015, basisopleiding
Amelior vzw

In deze tweedaagse workshop geven wij u een antwoord op vragen als: Wat zijn de ISO-normen? Welke zijn de voordelen en de beperkingen? Hoe is het handboek kwaliteit opgebouwd? Wat is de inhoud van de verschillende eisen van de norm? Hoe kom ik tot het ISO-certificaat? Wat is het ...

2/10   |  NL   |  Info

Extended Safety Data Sheets & blootstellingsscenario's lezen en begrijpen
Amelior vzw

Producenten/importeurs van gevaarlijke stoffen zijn verplicht een veiligheidsinformatieblad (SDS) mee te leveren dat alle informatie geeft over het product en de maatregelen die nodig zijn om veilig met het product om te gaan. Met de komst van REACH en CLP zijn er nieuwe regels ...

27/9   |  NL   |  Info

Lean Manufacturing Expert: the way to excellence
Amelior vzw

Het Lean Manufacturing concept is het vervolg op het massaproductiesysteem zoals dat in de jaren ‘20 bekend werd door Ford. Lean Manufacturing is na W.O.II ontwikkeld door Taiichi Ohno en Eiji Toyoda van automobielfabrikant Toyota, Japan. Doel: hoe kan u binnen uw organisatie op ...

27/9   |  NL   |  Info

Lean Manufacturing en intro in the human factor
Amelior vzw

Binnen Lean Manufacturing staan structurele verbeteringen centraal waarbij minimale kosten, maximale kwaliteit en leverbetrouwbaarheid realiteit worden. Op een zeer praktische manier worden de technieken besproken en in relatie gebracht met een Lean-strategie. Het gevolg hiervan ...

27/9   |  NL   |  Info

Six Sigma Green Belt
Amelior vzw

Six Sigma stelt u in staat de kwaliteit van uw producten/diensten op een nauwkeurige manier te meten en onderling te vergelijken. Gevolg: een aanzienlijke verlaging van uw operationele kosten doordat het aantal fouten vermindert in elk onderdeel binnen uw onderneming. ...

27/9   |  NL   |  Info

Six Sigma Green Belt
Amelior vzw

Six Sigma stelt u in staat de kwaliteit van uw producten/diensten op een nauwkeurige manier te meten en onderling te vergelijken. Gevolg: een aanzienlijke verlaging van uw operationele kosten doordat het aantal fouten vermindert in elk onderdeel binnen uw onderneming. ...

27/9   |  NL   |  Info

HACCP-inleiding
Amelior vzw

Hazard Analysis&Critical Control Points is een gestructureerde benadering die de veiligheid van levensmiddelen voor de eindverbruiker beheerst. Elk Belgisch bedrijf is verplicht om HACCP-principes toe te passen. Een HACCP-plan bestaat uit: beschrijving/beoordeling van alle ...

27/9   |  NL   |  Info


Resultaten 101-125 van 437 vorige pagina -  Pagina  2  3  4  5  6  7  8   - volgende pagina

Bedrijfsopleidingen.be

Missie
Over deze site
Overzicht categorieën
FAQ
Gebruiksvoorwaarden
Referenties
Bedrijfsgegevens

Adverteren

Website
Opleidingskrant
Nieuwsbrief

Info

Subsidies & Fondsen
Nieuws en persberichten
Links

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be