Bedrijfsopleidingen.be
opleidingenadvieseventsjobsleerlocatiesstimulearningstimulearning
 

345 opleidingen gevonden

   

 
Verfijnen of uitbreiden

Uitgebreid zoeken...


 
Zoek Zoek
 
 
 

> Startpagina > opleidingscategorie Milieu, Veiligheid en Kwaliteit

Six Sigma Green Belt
Amelior vzw

Six Sigma stelt u in staat de kwaliteit van uw producten/diensten op een nauwkeurige manier te meten en onderling te vergelijken. Gevolg: een aanzienlijke verlaging van uw operationele kosten doordat het aantal fouten vermindert in elk onderdeel binnen uw onderneming. ...

26/2   |  NL   |  Info

Six Sigma Green Belt
Amelior vzw

Six Sigma stelt u in staat de kwaliteit van uw producten/diensten op een nauwkeurige manier te meten en onderling te vergelijken. Gevolg: een aanzienlijke verlaging van uw operationele kosten doordat het aantal fouten vermindert in elk onderdeel binnen uw onderneming. ...

26/2   |  NL   |  Info

Milieucoördinator A via overgangsniveau
Amelior vzw

Sedert 4/7/1996 moeten bedrijven een interne milieucoördinator aanstellen. De MC heeft een brede functie. Hij moet de milieuwetgeving en zuiveringstechnieken op de voet volgen, communicatief onderlegd zijn, economische/milieuvriendelijke verbeteringsvoorstellen formuleren, een ...

21/2   |  NL   |  Info

Milieucoördinator B
Amelior vzw

Deze langlopende opleiding heeft tot doel individuen op te leiden die een bewustwording van integrale milieuzorg kunnen teweeg brengen in een organisatie, kunnen omgaan met standaarden (zowel technische als niet-technische) voor milieubeheer en de taak van milieucoördinator op ...

21/2   |  NL   |  Info

Milieucoördinator A
Amelior vzw

Deze langlopende opleiding wil mensen opleiden die een bewustwording van integrale milieuzorg kunnen teweegbrengen in een organisatie en die de taak van milieucoördinator op een waardevolle manier gestalte kunnen geven. U zal m.a.w. de noodzaak inzien van milieu als onderdeel ...

21/2   |  NL   |  Info

Kwaliteitscoördinator in de welzijns- en gezondheidssector
Amelior vzw

Met deze cursus willen we u een aanzet geven om de kwaliteitsconcepten in uw organisatie toe te passen. U wordt voortdurend geprikkeld om na te denken over de impact van het kwaliteitsdecreet voor uw eigen organisatie. U krijgt een antwoord op volgende vragen: Wat is IKZ en de ...

21/2   |  NL   |  Info

Basisopleiding milieubeheer
Amelior vzw

Deze basisopleiding wil een inspiratiebron zijn voor organisaties die met milieuaspecten in aanraking komt. De opleiding bestaat uit 18 afzonderlijke modules. Alle modules zijn verdeeld in onderwerpen en d.m.v. cases toegespitst op de dagelijkse werkelijkheid. Deelnemers kunnen ...

20/2   |  NL   |  Info

De nieuwe ISO 17025:2017 voor het labo - Interne auditor
Amelior vzw

U krijgt de basiskennis voor het uitvoeren van interne audits binnen laboratoria en het toepassen van audittechnieken. De inhoud van de nieuwe ISO 17025:2017 wordt toegelicht, samen met de verschilpunten tegenover de vorige versie. De interne ISO 17025 audit is één van de ...

19/2   |  NL   |  Info

Auditor/Lead Auditor Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2015
Amelior vzw

Tijdens deze IRCA-erkende training leert u van A tot Z het managen en uitvoeren van kwaliteitsmanagementaudits, inclusief planning, voorbereiding, voorbespreking, uitvoering, rapportage en nabespreking. Voorkennis van de eisen van ISO 9001 is noodzakelijk. Na het volgen van deze ...

18/2   |  NL   |  Info

Klantentevredenheid bewaken en meten (cfr. ISO 10004:2012)
Amelior vzw

Tijdens deze cursus worden de 4 fasen van het klantentevredenheidsonderzoek behandeld: voorbereiding, uitvoering, terugkoppeling en sturing. Daardoor krijgt u een heldere handleiding voor het in gang zetten van dit moeilijke meetproces. Zowel de theoretische onderbouw als ...

14/2   |  NL   |  Info

ISO 9001:2015, basisopleiding
Amelior vzw

In deze tweedaagse workshop geven wij u een antwoord op vragen als: Wat zijn de ISO-normen? Welke zijn de voordelen en de beperkingen? Hoe is het handboek kwaliteit opgebouwd? Wat is de inhoud van de verschillende eisen van de norm? Hoe kom ik tot het ISO-certificaat? Wat is het ...

12/2   |  NL   |  Info

Ecotoxicologie en risicoanalyse
Amelior vzw

Wat is ecotoxicologie? Ecologische principes, begrippen, testen en terminologie. Grenswaarden (PNEC, waterkwaliteitsnormen,…): hoe worden ze afgeleid? De verschillende milieucompartimenten, belangrijkste contaminanten. QSAR. Gedrag van chemische stoffen in het milieu: ...

7/2   |  NL   |  Info

Auditor volgens ISO 9001: 2015
Amelior vzw

Om aan de kwaliteitseisen van ISO 9001 (versie 2015) te voldoen, moet u uw bedrijf op geregelde tijdstippen doorlichten om de werking na te gaan en ev. bij te sturen. Met deze workshop reiken wij u de basiskennis aan voor het uitvoeren van audits en het toepassen van ...

7/2   |  NL   |  Info

CLP voor gevorderden: indeling van mengsels
Amelior vzw

Het wereldwijde systeem voor de indeling/etikettering van gevaarlijke stoffen GHS werd in 2009 opgestart. In Europa wordt GHS geïntegreerd in de CLP-verordening. Deze bepaalt de criteria voor de classificatie van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaar voor de ...

5/2   |  NL   |  Info

Basisopleiding CLP: Classification, Labelling and Packaging
Amelior vzw

Tijdens deze cursus willen we u een zeer praktisch overzicht geven van alle wijzigingen t.g.v. de CLP-verordening en wat u concreet als bedrijf moet doen om CLP-compliant te zijn. U krijgt antwoord o.a.: GHS/CLP: Wat houdt dit precies in? Wat zijn de voornaamste wijzigingen ...

5/2   |  NL   |  Info

HACCP-inleiding
Amelior vzw

Hazard Analysis&Critical Control Points is een gestructureerde benadering die de veiligheid van levensmiddelen voor de eindverbruiker beheerst. Elk Belgisch bedrijf is verplicht om HACCP-principes toe te passen. Een HACCP-plan bestaat uit: beschrijving/beoordeling van alle ...

5/2   |  NL   |  Info

Basiscursus preventieadviseur niveau III
Amelior vzw

U krijgt een basisvorming waarbij u in korte tijd zicht krijgt op alle belangrijke aspecten van het hedendaags veiligheidsbeleid. Er zijn 3 grote delen: De basisfilosofie arbeidsveiligheid, De taken van de ‘Interne Dienst voor Preventie en Bescherming', en De specifieke gevaren, ...

4/2   |  NL   |  Info

GMP (Good Manufacturing Practices)
Amelior vzw

Binnen de farmaceutische - en cosmetica-industrie en in ziekenhuizen dient de kwaliteit van de gemaakte producten absoluut gegarandeerd te worden. In het verleden werden hiervoor een aantal best practices uitgewerkt zowel vanuit wettelijke instanties als vanuit de sector zelf. ...

18/1   |  NL   |  Info

Multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding van de specialisaties tot preventieadviseur
Amelior vzw

De leerdoelstellingen opgenomen in de Codex Welzijn op het Werk werden systematisch getoetst en geïmplementeerd binnen een gestructureerde opbouw van de cursus. De nadruk ligt op een interdisciplinaire en wetenschappelijke aanpak. Basiskennis en –principes worden voorgesteld en ...

16/1   |  NL   |  Info

Procesveiligheid
Amelior vzw

Veiligheid wordt steeds belangrijker in industriële omgevingen. Procesveiligheid richt zich op het beheersen van risico´s die ontstaan door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen/ontstaan van explosies. U krijgt inzicht in de diverse aspecten van procesveiligheid: eerst ...

15/1   |  NL   |  Info

AQL versus Zero-defects systemen
Amelior vzw

Doel van deze cursus is de deelnemer in staat stellen om op een verantwoorde manier om te gaan met steekproefsystemen. Deze opleiding geeft u het nodige inzicht in de onzekerheid die gepaard gaat met steekproeven: u leert een keuringskarakteristiek op te stellen/te interpreteren ...

15/1   |  NL   |  Info

Toxicologie voor gevorderden: blootstellingsmodellering en -blootstellingsscenario’s
Amelior vzw

Het KB Chemische Agentia vraagt aan de werkgevers om risicobeoordelingen op te maken wanneer de werknemers met chemische agentia werken die een risico kunnen opleveren. A.d.h.v. een case willen we inzicht verschaffen in de werking van de tools en de interpretatie van de ...

8/1   |  NL   |  Info

Bijscholing voor preventieadviseurs
Amelior vzw

Een PA vervult een sleutelfunctie in de organisatie. Hij is een manager geworden die moderne managementtechnieken toepast en dient naast technische en organisatorische kennis ook een goede dosis softskills te hebben. Ook wetgeving is permanent in evolutie. KB’s worden herzien, ...

18/12   |  NL   |  Info

Veiligheidscontrole magazijnrekken
NOA Trainings

Een gevaar dat in de arbeidsomgeving vaak over het hoofd wordt gezien, zijn beschadigde magazijnstellingen. Via deze opleiding sensibiliseert u uw mensen om schades tijdig te melden d.m.v. een vaste procedure en kan u interne 'inspecteurs' aanstellen die op regelmatige ...

Op maat   |  Info

Rolbrug (met aanslaan van lasten)
NOA Trainings

1- of meerdaagse opleiding, afhankelijk van de ervaring. Kan gevolgd worden in ons trainingcentrum in Houthalen of Kontich via ons open aanbod of op maat georganiseerd in uw bedrijf. Kan volgens risicovolle taken IS-011 erkend door Besacc.

Op maat   |  Info


Resultaten 76-100 van 345 vorige pagina -  Pagina  1  2  3  4  5  6  7   - volgende pagina

Bedrijfsopleidingen.be

Missie
Over deze site
Overzicht categorieën
FAQ
Gebruiksvoorwaarden
Referenties
Bedrijfsgegevens

Adverteren

Website
Opleidingskrant
Nieuwsbrief

Info

Subsidies & Fondsen
Nieuws en persberichten
Links

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be