Bedrijfsopleidingen.be
opleidingenadvieseventsjobsleerlocatiesstimulearningstimulearning
 

437 opleidingen gevonden

   

 
Verfijnen of uitbreiden

Uitgebreid zoeken...


 
Zoek Zoek
 
 
 

> Startpagina > opleidingscategorie Milieu, Veiligheid en Kwaliteit

AQL versus Zero-defects systemen
Amelior vzw

Doel van deze cursus is de deelnemer in staat stellen om op een verantwoorde manier om te gaan met steekproefsystemen. Deze opleiding geeft u het nodige inzicht in de onzekerheid die gepaard gaat met steekproeven: u leert een keuringskarakteristiek op te stellen/te interpreteren ...

15/1   |  NL   |  Info

Toxicologie voor gevorderden: blootstellingsmodellering en -blootstellingsscenario’s
Amelior vzw

Het KB Chemische Agentia vraagt aan de werkgevers om risicobeoordelingen op te maken wanneer de werknemers met chemische agentia werken die een risico kunnen opleveren. A.d.h.v. een case willen we inzicht verschaffen in de werking van de tools en de interpretatie van de ...

8/1   |  NL   |  Info

Bijscholing voor preventieadviseurs
Amelior vzw

Een PA vervult een sleutelfunctie in de organisatie. Hij is een manager geworden die moderne managementtechnieken toepast en dient naast technische en organisatorische kennis ook een goede dosis softskills te hebben. Ook wetgeving is permanent in evolutie. KB’s worden herzien, ...

18/12   |  NL   |  Info

Interne veiligheidsauditor ISO 45001
Amelior vzw

De ISO 45001 geeft de vereisten die aanwezig moeten zijn in een goed managementsysteem voor veiligheid/gezondheid op het werk. Dergelijk systeem zorgt ervoor dat de arbeidsrisico's beter beheerst worden en zo de performantie van de organisatie verbeteren. Deze norm volgt ook ...

6/12   |  NL   |  Info

GDP (Good Distribution Practice)
Amelior vzw

Binnen de farmaceutische, biotech en cosmetische industrie dient de kwaliteit van de producten gegarandeerd te zijn. Dit hoog kwaliteitsniveau moet behouden blijven doorheen de verdere distributie. Dit is echter geen sinecure: het nieuwe Europese richtsnoer van Good Distribution ...

4/12   |  NL   |  Info

ISO 9001:2015, basisopleiding
Amelior vzw

In deze tweedaagse workshop geven wij u een antwoord op vragen als: Wat zijn de ISO-normen? Welke zijn de voordelen en de beperkingen? Hoe is het handboek kwaliteit opgebouwd? Wat is de inhoud van de verschillende eisen van de norm? Hoe kom ik tot het ISO-certificaat? Wat is het ...

29/11   |  NL   |  Info

ISO 45001 (Studiemiddag)
Amelior vzw

De ISO 45001 vervangt de OHSAS 18001. De voornaamste verandering is de nieuwe High Level Structure. Elk nieuw managementsysteem heeft voortaan deze structuur, zodat het makkelijker wordt om systemen te integreren en audits op een efficiëntere manier uit te voeren. Programma: ...

28/11   |  NL   |  Info

Interne energie auditor conform ISO 50001
Amelior vzw

ISO 50001 voor energiemanagementsystemen is een feit. Deze norm biedt richtlijnen voor organisaties, van klein tot groot en actief in gelijk welke sector, die op een systematische wijze hun energieprestaties willen verbeteren. Daarnaast kunnen gebruikers zich onderscheiden van ...

27/11   |  NL   |  Info

Bijscholing voor preventieadviseurs
Amelior vzw

Een PA vervult een sleutelfunctie in de organisatie. Hij is een manager geworden die moderne managementtechnieken toepast en dient naast technische en organisatorische kennis ook een goede dosis softskills te hebben. Ook wetgeving is permanent in evolutie. KB’s worden herzien, ...

27/11   |  NL   |  Info

ISO 22000 : Food Safety Management System
Amelior vzw

Veel bedrijven uit de voedingssector worden door hun klanten overspoeld met eisen in verband met ISO, dan weer BRC, IFS, EFSIS, …. Als gevolg van deze reglementeringen werden algemene regels vastgelegd in de ISO 22000:2018. In een eerste deel wordt de historiek geschetst van het ...

27/11   |  NL   |  Info

Quality Systems Manager
Amelior vzw

De QSM is de rechterhand van de directeur: bereidt het kwaliteitsbeleid voor, ontwerpt/implementeert een kwaliteitssysteem, rapporteert, sensibiliseert de medewerker tbv het bedrijfsresultaat. De cursus zorgt voor een theoretische basis én praktijk. De technieken (met ...

27/11   |  NL   |  Info

Lean in Healthcare
Amelior vzw

Het implementeren van 'Lean Six Sigma' in de gezondheidssector resulteert in meetbare verbeteringen vanuit het standpunt van de patiënt: betere kwaliteit van de dienstverlening, elimineren van vermijdbare fouten, kortere wachttijden, verbeterde toegankelijkheid. Anderzijds leidt ...

22/11   |  NL   |  Info

Six Sigma Orange Belt
Amelior vzw

Deze basisopleiding leert u de beginselen van Six Sigma. Het hoe en waarom van Six Sigma, de aanpak en een aantal eenvoudige tools en middelen worden uitgelegd. Door tussen de drie opleidingsdagen voldoende tijd te laten, krijgt de cursist de gelegenheid om een eigen klein ...

22/11   |  NL   |  Info

Auditor volgens ISO 9001: 2015
Amelior vzw

Om aan de kwaliteitseisen van ISO 9001 (versie 2015) te voldoen, moet u uw bedrijf op geregelde tijdstippen doorlichten om de werking na te gaan en ev. bij te sturen. Met deze workshop reiken wij u de basiskennis aan voor het uitvoeren van audits en het toepassen van ...

20/11   |  NL   |  Info

Interne milieuauditor ISO 14001: 2015
Amelior vzw

Iedereen komt in aanmerking om de organisatie te auditen zolang dit maar gebeurt op basis van voldoende opleiding en professionalisme. Een audit moet professioneel voorbereid, uitgevoerd en gerapporteerd worden. De taak van de interne milieuauditor omvat o.a.: toetsen van ...

19/11   |  NL   |  Info

GLP (Good Laboratory Practice)
Amelior vzw

De veiligheid van geneesmiddelen, cosmetica, … moet worden onderzocht. Laboratoria die dit doen, zijn wettelijk verplicht zich aan richtlijnen te houden: de Good Laboratory Practice. GLP biedt een kwaliteitszorgsysteem om ervoor te zorgen dat bvb. de gegenereerde data ...

16/11   |  NL   |  Info

Quality Systems Manager
Amelior vzw

De QSM is de rechterhand van de directeur: bereidt het kwaliteitsbeleid voor, ontwerpt/implementeert een kwaliteitssysteem, rapporteert, sensibiliseert de medewerker tbv het bedrijfsresultaat. De cursus zorgt voor een theoretische basis én praktijk. De technieken (met ...

13/11   |  NL   |  Info

Quality Expert
Amelior vzw

Deze opleiding is een combinatie van de Europese opleidingen QSM en QE, beide opgesteld door de EOQ. We zouden kunnen stellen dat het QSM-diploma meer voorbereidt op een theoretische managementfunctie en het QE-diploma meer op een technische implementatiefunctie. Het ...

13/11   |  NL   |  Info

Quality Expert
Amelior vzw

Deze opleiding is een combinatie van de Europese opleidingen QSM en QE, beide opgesteld door de EOQ. We zouden kunnen stellen dat het QSM-diploma meer voorbereidt op een theoretische managementfunctie en het QE-diploma meer op een technische implementatiefunctie. Het ...

13/11   |  NL   |  Info

Quality Engineer
Amelior vzw

‘Kwaliteitsvol' wordt al snel vertaald in 'betere processen en lagere kosten'. Een kwaliteitsingenieur slaagt erin om product- en procesverbeteringen door te voeren die snel resultaat opleveren. Hij kan een betrouwbare productieomgeving creëren waar de aandacht voor kwaliteit is ...

13/11   |  NL   |  Info

Kalibratie
Amelior vzw

Metingen spelen een belangrijke rol in IKZ en geformaliseerde kwaliteitssystemen. Maar die metingen en dus ook de meetmiddelen moeten geschikt/betrouwbaar zijn om een constante kwaliteit te kunnen waarborgen. Regelmatig kalibreren is dus een must maar ook de uitvoering ...

8/11   |  NL   |  Info

Basisopleiding Toxicologie
Amelior vzw

In deze opleiding krijgt u een stevige basis toxicologie en raakt u vertrouwd met de toxicologische terminologie. U krijgt inzicht in de wetgeving die gepaard gaat met toxicologie. Daarnaast worden ook de methoden voor het inschatten van risico ´s van stoffen toegelicht.Ook de ...

6/11   |  NL   |  Info

Basiscursus preventieadviseur niveau III
Amelior vzw

U krijgt een basisvorming waarbij u in korte tijd zicht krijgt op alle belangrijke aspecten van het hedendaags veiligheidsbeleid. Er zijn 3 grote delen: De basisfilosofie arbeidsveiligheid, De taken van de ‘Interne Dienst voor Preventie en Bescherming', en De specifieke gevaren, ...

6/11   |  NL   |  Info

IATF 16949:2016 interne auditor
Amelior vzw

De IATF heeft de ISO/TS 16949:2009 vervangen door IATF 16949:2016, een internationale norm die de vereisten voor kwaliteitszorgsystemen beschrijft voor organisaties die producten, diensten of accessoires leveren voor de auto-industrie. U leert de audittechnieken die nodig zijn ...

5/11   |  NL   |  Info

supervisie vertrouwenspersoon
Amelior vzw

Deze opleiding schenkt aandacht aan specifieke vaardigheden en moeilijkheden/aandachtspunten eigen aan de functie van vertrouwenspersoon. Er wordt ruimte voorzien om eigen casussen aan te brengen in de groep van ervaren vertrouwenspersonen om zo tot opbouwende inzichten te ...

23/10   |  NL   |  Info


Resultaten 76-100 van 437 vorige pagina -  Pagina  1  2  3  4  5  6  7   - volgende pagina

Bedrijfsopleidingen.be

Missie
Over deze site
Overzicht categorieën
FAQ
Gebruiksvoorwaarden
Referenties
Bedrijfsgegevens

Adverteren

Website
Opleidingskrant
Nieuwsbrief

Info

Subsidies & Fondsen
Nieuws en persberichten
Links

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be