Bedrijfsopleidingen.be
opleidingenadvieseventsjobsleerlocatiesstimulearningstimulearning
 

346 opleidingen gevonden

   

 
Verfijnen of uitbreiden

Uitgebreid zoeken...


 
Nieuwe zoekopdracht Zoek
 
 
 

> Startpagina > opleidingscategorie Interne Bedrijfsorganisatie: Personeel

Leiden en motiveren op de werkvloer, voor ploegbazen en meestergasten
SD Worx

Motiveren, sturen, communiceren, plannen, organiseren, delegeren… Te veel? Toch zijn dit één voor één aspecten van de job van een ploegbaas, magazijnchef, supervisor, … Wilt u het beste naar boven halen in uw arbeiders? Dan zal u deze vaardigheden verder moeten uitdiepen. Of u ...

NL   |  Info

Learning en development in uw organisatie
SD Worx

Na deze opleiding kan u: DOELGERICHT leeractiviteiten organiseren die bijdragen tot de organisatiedoelstellingen, DUURZAAM kijken naar leren en ontwikkelen van mensen en van daaruit de dialoog aangaan in uw organisatie, EFFECTIEF tegemoetkomen aan opleidingsvragen vanuit de ...

NL   |  Info

Le parrainage : comment devenir un coach performant en situation de travail ?
SD Worx

Grâce à ce parcours de formation, vous comprendrez mieux les enjeux liés à la dynamique d’apprentissage tout au long de la vie et les processus d'apprentissage de vos collaborateurs. Vous développerez des compétences de coaching en situation de travail. Vous serez alors en ...

FR   |  Info

Le droit social luxembourgeois pour entreprises belges
SD Worx

Après cette formation: vous aurez une bonne compréhension du droit social luxembourgeois (droit du travail, fiscalité salariale et sécurité sociale), vous vous serez exercé à l'aide d'exemples concrets, vous aurez un cadre bien structuré et des conseils pratiques.

FR   |  Info

Le droit social français pour entreprises belges
SD Worx

Celui qui participe à cette formation aura une bonne compréhension du droit social français (droit du travail et sécurité sociale). Les exemples jouent un rôle important dans cette formation, qui vise à assurer une interaction maximale entre le chargé de cours et les ...

FR   |  Info

L’essentiel sur les vacances annuelles
SD Worx

Après cette formation : vous connaitrez les règles du jeu en matière de vacances annuelles et aurez une idée des calculs, vous pourrez réaliser des calculs vous-même et contrôler des calculs plus complexes, vous serez mieux paré aux questions des membres du personnel, concernant ...

FR   |  Info

L’assurance groupe de votre collaborateur
SD Worx

Au cours de cette formation, vous disposerez d’un large aperçu des avantages, des aspects de la sécurité sociale et fiscaux liés à l’assurance de groupe et nous attirerons votre attention sur les points importants tant pour l’employeur que pour le travailleur au moment de ...

FR   |  Info

L’assertivité ou comment s’affirmer sereinement.
SD Worx

Etre conscient de l’influence de ses propres attitudes dans les relations avec les autres. Savoir s’affirmer et être capable d’utiliser les techniques d’assertivité, tout en se respectant et en respectant les autres. Renforcer sa capacité à dire « non » de manière respectueuse, ...

FR   |  Info

Jaarlijkse vakantie: expert in vakantiegeldberekening
SD Worx

Na deze opleiding heeft u een korte opfrissing gekregen van de algemene regels, krijgt u een antwoord op de concrete probleemsituaties zoals interimarbeiders die vast in dienst zijn gekomen, werknemers met verschillende vakantie-attesten, verschillende wijzigingen van werkregime ...

NL   |  Info

Jaarlijkse vakantie van a tot z
SD Worx

Na deze opleiding: staat u sterker wanneer u vragen krijgt van personeelsleden betreffende hun vakantierechten. Hebt u een overzicht van niet gelijkgestelde dagen. Hebt u inzicht in de berekening van het vakantiegeld in- en uit dienst. Kan u eenvoudige vakantie-attesten zelf ...

NL   |  Info

Internationaal tewerkstellen in al zijn dimensies
SD Worx

Er wordt vertrokken vanuit uw specifieke vorm van internationale tewerkstelling (Belgische werknemer in het buitenland, een buitenlander in België,…) en gekeken naar de verschillende invalshoeken: fiscaal, sociaal, loon, arbeidsrechtelijk, verblijfsvoorwaarden. Aan de hand van ...

NL   |  Info

Hr-rapportering: strategie vertalen in rapporten
SD Worx

De zin en onzin van rapporteren: visie en kader , HR-strategie en de rol van rapportering , van bedrijfsstrategie naar HR strategie : bedrijfscase , HR strategiekaart , Balanced Scorecard , Boordtabellen en KPI's , Targets bepalen via interne en externe benchmarking , Opvolging ...

NL   |  Info

Hr-rapportering: rapporten opbouwen en hanteren
SD Worx

Kiezen voor de KPI’s die er toe doen , de meest gevraagde KPI's in HR en hun berekeningswijze , Staffing , Reward , Performance management , Learning & Development , Van KPI’s naar rapport , Elementen van een rapport , Stappenplan om tot een rapport te komen , Kpi’s berekenen: ...

NL   |  Info

Hr medewerker wordt business partner
SD Worx

Tijdens deze training krijgt u inzicht in strategisch management en wat daarin de rol is van de HR-adviseur (business partner) in het bijzonder, leert u de ‘taal van de business’ spreken, traint u actief om op een professionele manier in dialoog te gaan met lijnmanagers en ...

NL   |  Info

Hoe vult u sociale documenten in?
SD Worx

Na deze opleiding : kent u het wetgevend verhaal achter elke sociaal document dat behandeld wordt en begrijpt u nog beter waarom sociale documenten belangrijk zijn, weet u hoe u een sociaal document correct moet invullen zodat werknemers tijdig hun uitkeringen ontvangen, bent u ...

NL   |  Info

Zo past u sociaal recht toe
SD Worx

Wij combineren bewust theorie met praktijk. Op die manier maakt u zich op een grondige manier de materie eigen waarvoor een personeelsdienst verantwoordelijk is. En tegelijk leert u de voornaamste basisbehandelingen op een personeelsdienst ook effectief toe te passen (contracten ...

NL   |  Info

Het loopbaangesprek
SD Worx

U leert hoe u een goede structuur kan geven aan het loopbaangesprek, hoe u achter de echte vraag van de medewerker kan komen, krijgt u ruimte om te oefenen met het spanningsveld realisme / idealisme / opportunisme dat telkens opduikt in loopbaangesprekken, leert u hoe u zich kan ...

NL   |  Info

Het competentiegericht interview
SD Worx

Tijdens deze training gaan we in op volgende vragen: Weet u welke competenties kritisch zijn voor uw organisatie, team en functie? Kan u vervolgens de vertaalslag maken naar functiegebonden competentieprofielen? Zoekt u een leidraad om deze afgelijnde competenties doelgericht te ...

NL   |  Info

Het bijzonder belastingregime voor buitenlandse kaderleden
SD Worx

Na deze opleiding: Bent u mee met de recente wijziginge. Wapent u zich tegen de verstrengde controles. Kent u het volledige traject van aankomst in België tot het vertrek uit België. Het traject van België naar het buitenland wordt niet besproken. Kan u een antwoord geven op de ...

NL   |  Info

Hefboom naar beter communiceren: van contact tot impact
SD Worx

U hebt inzicht in uw persoonlijke communicatiestijl, sterkten, blinde vlekken en valkuilen. U hebt inzicht in de basistechnieken van effectieve communicatie en weet deze in uw werkomgeving toe te passen. U weet u om te gaan met kritiek en weerstand, u bent in staat uw eigen ...

NL   |  Info

Harcèlement sur le lieu de travail
SD Worx

Connaître le cadre juridique du harcèlement, savoir identifier les comportements à risques, reconnaître les situations d’harcèlement et de discrimination, savoir réagir de façon adaptée et mener des entretiens avec toutes les parties concernées, renforcer sa faculté de ...

FR   |  Info

Formation et développement
SD Worx

La gestion des ressources humaines, c’est d’abord développer des processus et des instruments efficaces au niveau du recrutement, de l’évaluation, de la rémunération et de la formation des collaborateurs.Vous présenter un cadre de référence dans ces quatre domaines et y ...

FR   |  Info

Frans arbeidsrecht voor belgische bedrijven
SD Worx

Na deze opleiding: hebt u een basiskennis van de Franse sociale wetgeving, hebt u inzicht in de praktische kant van de Franse salarisadministratie, beschikt u over het juiste referentiekader om het tewerkstellen van personeel in Frankrijk met verstand van zaken aan te pakken.

NL   |  Info

Het aanvullend pensioen (groepsverzekering) van uw medewerker
SD Worx

Na deze opleiding: Krijgt u zicht op het reglement, de financiële- en administratieve aspecten. Gaat u aan de slag met uw benefit statement. Neemt u de eerste ter voorbereiding op de harmonisering van de aanvullende pensioen arbeiders bedienden. Kiest u op een objectieve manier ...

NL   |  Info

Fin de carrière : tout sur le crédit-temps, le rcc et la pension !
SD Worx

A l’issu de cette formation, vous connaîtrez les dispositions légales consécutives au Pacte des générations. Vous en connaîtrez les différences et pourrez appliquer celles qui cadrent le mieux avec votre situation organisationnelle.

FR   |  Info


Resultaten 176-200 van 346 vorige pagina -  Pagina  5  6  7  8  9  10  11   - volgende pagina

Bedrijfsopleidingen.be

Missie
Over deze site
Overzicht categorieën
FAQ
Gebruiksvoorwaarden
Referenties
Bedrijfsgegevens

Adverteren

Website
Opleidingskrant
Nieuwsbrief

Info

Subsidies & Fondsen
Nieuws en persberichten
Links

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be