Bedrijfsopleidingen.be
opleidingenadvieseventsjobsleerlocatiesstimulearningstimulearning
 

231 opleidingen gevonden

   

 
Verfijnen of uitbreiden

Uitgebreid zoeken...


 
Nieuwe zoekopdracht Zoek
 
 
 

> Startpagina > opleidingscategorie Interne Bedrijfsorganisatie: Personeel

Hr medewerker wordt business partner
SD Worx

Tijdens deze training krijgt u inzicht in strategisch management en wat daarin de rol is van de HR-adviseur (business partner) in het bijzonder, leert u de ‘taal van de business’ spreken, traint u actief om op een professionele manier in dialoog te gaan met lijnmanagers en ...

NL   |  Info

Hoe vult u sociale documenten in?
SD Worx

Na deze opleiding : kent u het wetgevend verhaal achter elke sociaal document dat behandeld wordt en begrijpt u nog beter waarom sociale documenten belangrijk zijn, weet u hoe u een sociaal document correct moet invullen zodat werknemers tijdig hun uitkeringen ontvangen, bent u ...

NL   |  Info

Zo past u sociaal recht toe
SD Worx

Wij combineren bewust theorie met praktijk. Op die manier maakt u zich op een grondige manier de materie eigen waarvoor een personeelsdienst verantwoordelijk is. En tegelijk leert u de voornaamste basisbehandelingen op een personeelsdienst ook effectief toe te passen (contracten ...

NL   |  Info

Het loopbaangesprek
SD Worx

U leert hoe u een goede structuur kan geven aan het loopbaangesprek, hoe u achter de echte vraag van de medewerker kan komen, krijgt u ruimte om te oefenen met het spanningsveld realisme / idealisme / opportunisme dat telkens opduikt in loopbaangesprekken, leert u hoe u zich kan ...

NL   |  Info

Het competentiegericht interview
SD Worx

Tijdens deze training gaan we in op volgende vragen: Weet u welke competenties kritisch zijn voor uw organisatie, team en functie? Kan u vervolgens de vertaalslag maken naar functiegebonden competentieprofielen? Zoekt u een leidraad om deze afgelijnde competenties doelgericht te ...

NL   |  Info

Het bijzonder belastingregime voor buitenlandse kaderleden
SD Worx

Na deze opleiding: Bent u mee met de recente wijziginge. Wapent u zich tegen de verstrengde controles. Kent u het volledige traject van aankomst in België tot het vertrek uit België. Het traject van België naar het buitenland wordt niet besproken. Kan u een antwoord geven op de ...

NL   |  Info

Hefboom naar beter communiceren: van contact tot impact
SD Worx

U hebt inzicht in uw persoonlijke communicatiestijl, sterkten, blinde vlekken en valkuilen. U hebt inzicht in de basistechnieken van effectieve communicatie en weet deze in uw werkomgeving toe te passen. U weet u om te gaan met kritiek en weerstand, u bent in staat uw eigen ...

NL   |  Info

Harcèlement sur le lieu de travail
SD Worx

Connaître le cadre juridique du harcèlement, savoir identifier les comportements à risques, reconnaître les situations d’harcèlement et de discrimination, savoir réagir de façon adaptée et mener des entretiens avec toutes les parties concernées, renforcer sa faculté de ...

FR   |  Info

Formation et développement
SD Worx

La gestion des ressources humaines, c’est d’abord développer des processus et des instruments efficaces au niveau du recrutement, de l’évaluation, de la rémunération et de la formation des collaborateurs.Vous présenter un cadre de référence dans ces quatre domaines et y ...

FR   |  Info

Frans arbeidsrecht voor belgische bedrijven
SD Worx

Na deze opleiding: hebt u een basiskennis van de Franse sociale wetgeving, hebt u inzicht in de praktische kant van de Franse salarisadministratie, beschikt u over het juiste referentiekader om het tewerkstellen van personeel in Frankrijk met verstand van zaken aan te pakken.

NL   |  Info

Het aanvullend pensioen (groepsverzekering) van uw medewerker
SD Worx

Na deze opleiding: Krijgt u zicht op het reglement, de financiële- en administratieve aspecten. Gaat u aan de slag met uw benefit statement. Neemt u de eerste ter voorbereiding op de harmonisering van de aanvullende pensioen arbeiders bedienden. Kiest u op een objectieve manier ...

NL   |  Info

Fin de carrière : tout sur le crédit-temps, le rcc et la pension !
SD Worx

A l’issu de cette formation, vous connaîtrez les dispositions légales consécutives au Pacte des générations. Vous en connaîtrez les différences et pourrez appliquer celles qui cadrent le mieux avec votre situation organisationnelle.

FR   |  Info

Evaluatiegesprekken voeren
SD Worx

Deze training vertrekt vanuit een aantal basisinzichten in de betekenis en structurering van evaluatiegesprekken, om vervolgens te focussen op het effectief inoefenen van een aantal essentiële vaardigheden en communicatietechnieken. Ervaringsuitwisseling tussen HR en de lijn ...

NL   |  Info

Einde loopbaan: van tijdskrediet tot werkloosheid met bedrijfstoeslag!
SD Worx

Na deze opleiding heeft u een duidelijk en volledig overzicht van de verschillende einde loopbaan mogelijkheden zoals werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen voltijds of halftijds), canada dry, pensioen en tijdskrediet voor 50-plussers. Een concreet ...

NL   |  Info

Een werkbaar opleidingsplan opstellen … zo doe je dat
SD Worx

Na het volgen van deze opleiding: vult u uw sociale balans correct in, weet u exact welke elementen van uw opleidingsuitgaven u kan inbrengen op de sociale balans, kan u een strategisch opleidingsbeleid opstellen voor uw organisatie, hebt u een zicht op manieren om ROI van uw ...

NL   |  Info

Durée du travail et flexibilité : que dois-je faire, que puis-je faire ?
SD Worx

Après cette formation vous aurez un aperçu clair et complet du cadre légal sur la durée du travail. Vous saurez ce que vous devez faire et ce que vous pouvez faire. Vous pourrez alors comprendre les spécificités sectorielles en matière de temps de travail. Enfin, vous pourrez ...

FR   |  Info

Diriger les travailleurs à domicile
SD Worx

Au cours de cette formation, vous apprendrez : À connaître les principaux points auxquels le dirigeant doit prêter attention lors de l’introduction du travail à domicile et à éviter les pièges courants, À endosser votre nouveau rôle en tant que dirigeant, manager et coach , ...

FR   |  Info

Diminuez votre coût salarial grâce aux cadeaux du fisc !
SD Worx

Lors de cette formation de 4 heures, nous partirons de ces 3 questions : Quelles sont les différentes possibilités de diminuer le coût salarial et comment faire un usage optimal de celles-ci? Quelles sont les nouveautés concernant la dispense de versement de précompte ...

FR   |  Info

Devenez hr business partner
SD Worx

Durant cette formation : vous découvrirez le management stratégique et, en particulier, le rôle du HR Business Partner dans ce cadre, vous apprendrez le jargon du business, vous vous exercerez activement à dialoguer avec les managers et la direction, vous découvrirez des ...

FR   |  Info

De kostenvergoeding in al zijn dimensies
SD Worx

In deze opleiding krijgt u handvaten om naast de nieuwe forfaits van de RSZ zeker te zijn dat uw dossier sterk genoeg is om bewijs te leveren bij eventuele discussie.Daarnaast krijgt u een totaalbeeld van de mogelijke gevolgen van herkwalificatie van kosten door de fiscus en de ...

NL   |  Info

De essentie van sociaal recht
SD Worx

Wie aan deze opleiding heeft deelgenomen, heeft inzicht in de loonberekening. Daarnaast kent u de basisregels voor de belangrijkste elementen in de loonberekening zoals afwezigheden, uitdiensttreding, bijzondere vergoedingen, premies, voordelen, ... Bovendien besteden wij veel ...

NL   |  Info

De essentie van loonberekening
SD Worx

Deze cursus loonadministratie brengt u in twee dagen zeer praktijkgerichte basiskennis bij over fiscale thema’s die loongerelateerd zijn en waarmee u dagelijks in de praktijk wordt geconfronteerd. Na deze opleiding: heeft de basis van de bedrijfsvoorheffing voor u geen geheimen ...

NL   |  Info

De essentie van human resources management
SD Worx

Deze unieke opleiding is dé eerste stap in het HR-landschap. Tijdens twee dagen wordt u ingewijd in de verschillende HR-werkterreinen en instrumenten en bekijken we hun onderlinge samenhang. De onderwerpen worden praktisch toegelicht, gevoed met interactieve ...

NL   |  Info

De bedrijfswagens in al zijn facetten
SD Worx

U krijgt alle nieuwigheden op een rij. We maken met u de berekening van het voordeel alle aard, voorzien van de nodige commentaren. Daarnaast kijken we welke mogelijkheden u heeft als werkgever om te bepalen wie finaal deze belastingverhoging betaalt. We geven aanwijzingen hoe ...

NL   |  Info

D’un système d’évaluation efficace à un résultat optimal de performance et d’engagement
SD Worx

Au cours de cette formation, vous disposerez des techniques efficace d’évaluations et comprendrez l’importance de celles-ci dans le cadre d’une gestion des performances et de l’engagement de vos collaborateurs au sein de votre entreprise. Cette formation vous permettra ...

FR   |  Info


Resultaten 151-175 van 231 vorige pagina -  Pagina  3  4  5  6  7  8  9  10   - volgende pagina

Bedrijfsopleidingen.be

Missie
Over deze site
Overzicht categorieën
FAQ
Gebruiksvoorwaarden
Referenties
Bedrijfsgegevens

Adverteren

Website
Opleidingskrant
Nieuwsbrief

Info

Subsidies & Fondsen
Nieuws en persberichten
Links

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be