Bedrijfsopleidingen.be
opleidingenadvieseventsjobsleerlocatiesstimulearningstimulearning
 

249 opleidingen gevonden

   

 
Verfijnen of uitbreiden

Uitgebreid zoeken...


 
Zoek Zoek
 
 
 

> Startpagina > opleidingscategorie Interne Bedrijfsorganisatie: Personeel

Détermination du droit aux vacances
SD Worx

En janvier, les travailleurs souhaitent programmer leurs périodes de congé afin de réserver rapidement leurs vacances. Ils vous contactent alors pour savoir le nombre de jours de congés auxquels ils ont droit. Entre les statuts temps plein et temps partiel, les vacances senior ...

FR   |  Info

Vakantierechten, vakantiegeld en decemberafrekening: just in time
SD Worx

3 keer per jaar is vakantiegeld een populair thema op de payroll-afdeling. Januari is dé maand waarin de vakantierechten berekend worden. In april, mei of juni wordt het vakantiegeld in dienst uitbetaald en de vakantie-attesten verrekend. Tot slot ontvangen werknemer die hun ...

NL   |  Info

Cp 200.00: cpae
SD Worx

Pendant cette formation, nous examinerons les différents thèmes spécifiques au secteur comme les salaires barémiques, la durée du travail, les absences (petit chômage, crédit-temps). Nous aborderons l’accord sectoriel 2017-2018 plus en détail. Nous verrons aussi dans quelle ...

FR   |  Info

Professionnel payroll : vos premiers pas
SD Worx

Au cours de cette formation payroll, vous suivez le trajet complet d'une année de payroll. Chaque mois, nous sélectionnons pour vous les sujets actuels concernant la gestion de la paie. Petit à petit, vous vous constituez de solides bases en matière de droit social qui vous ...

FR   |  Info

Payroll professional: uw eerste stappen
SD Worx

Deze opleiding payroll biedt u een grondig inzicht in de personeels- en loonadministratie en leert u de maandelijkse payroll begrijpen, verwerken en controleren. U bent in staat vragen te beantwoorden van medewerkers omtrent tijdskrediet, vakantie, de loonbrief en u kan ...

NL   |  Info

Praktijkdag ontslag
SD Worx

Een werknemer ontslaan, hoe pakt u dat aan? Er bestaan immers verscheidene mogelijkheden om een werknemer te ontslaan, waaronder een opzeg, een verbreking, een dringende reden, een onderling akkoord, enz. . Hierbij bepaalt iedere wijze van ontslag, de formaliteiten en de ...

NL   |  Info

Ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk en de vakbondsafvaardiging
SD Worx

Wilt u graag een juridisch inzicht in het functioneren, de werking en bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en de vakbondsafvaardiging? In deze pragmatische opleiding krijgt u een houvast voor onverwachte obstakels, opgeworpen ...

NL   |  Info

Uw arbeidsreglement, policies en social media op de werkvloer
SD Worx

Wenst u een arbeidsreglement dat conform de wetgeving is, en up-to-date met de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk? Wilt u, aanvullend op de schriftelijke arbeidsovereenkomst, duidelijke afspraken vastleggen in een policy over de bedrijfswagen, laptop, gsm, enz. van uw medewerkers? En ...

NL   |  Info

Einde loopbaan: van tijdskrediet tot werkloosheid met bedrijfstoeslag!
SD Worx

De regering Di Rupo I gaf enkele jaren geleden het startschot voor een verstrenging van deze maatregelen. Dit wordt onverminderd voortgezet door de regering Michel I. Zo werd er beslist om de minimum leeftijd voor SWT op te trekken naar 62 jaar. Het aantal SWT-stelsels werd ...

NL   |  Info

De regels van de arbeidsduur anno 2018: werkbaar en wendbaar
SD Worx

In deze opleiding van 1 dag krijgt u het volledig overzicht van de Belgische arbeidsduur. De maatregelen van het werkbaar en wendbaar werk komen uitgebreid aan bod en worden getoetst aan uw praktijk. Waar zit voor u de flexibliteit en welke formaliteiten moet u hiervoor ...

NL   |  Info

Pc 124.00: bouwbedrijf
SD Worx

In deze pragmatische opleiding leert u alles over de sectoraal geregelde thema’s, met rechtstreeks belang voor de loonadministratie in PC 124.00. Een training waarin u praktijkkennis aangeleerd krijgt die verzameld werd doorheen de jaren via ons kenniscentrum en dankzij onze ...

NL   |  Info

Ontdek alles over de doelgroepverminderingen
SD Worx

Tijdens deze halve dag leert u alles over de doelgroepverminderingen van de verschillende gewesten. Aan de hand van rekenvoorbeelden ontdekt u de impact op uw loonkost. U neemt een praktisch schema mee naar huis, zodat u het overzicht bewaart.

NL   |  Info

Compensation & benefits - future proof verlonen
SD Worx

Een doordacht en strategisch ingebed loonbeleid kan de motor van uw organisatie zijn, maar een kant-en-klare oplossing bestaat niet. Het is afhankelijk van de dynamiek, een specifieke interne en externe context of historiek van een organisatie. De kunst is een motiverend en ...

NL   |  Info

Werkbaar en wendbaar thuiswerk: occasioneel en/of structureel
SD Worx

In deze opleiding, van een halve dag, staan we niet alleen stil bij de nieuwe reglementering rond werkbaar en wendbaar werk. Ook het thuiswerk op regelmatige basis komt aan bod. We kijken verder dan enkel het sociaaljuridische kader en staan ook stil bij de eerste stappen in ...

NL   |  Info

Verdiep u in tijdskrediet en de themaverloven
SD Worx

Tijdskrediet vormt samen met de themaverloven een populair geheel van verschillende systemen (gemotiveerd, niet-gemotiveerd, landingsbanen, ouderschapsverlof, enz.). Elk heeft zijn eigen spelregels, al dan niet met uitkeringen van de RVA. Kent u de spelregels? Wij zorgen ...

NL   |  Info

Stel een arbeidsovereenkomst op met kennis van zaken
SD Worx

U overloopt tijdens deze korte opleiding de verschillende arbeidsovereenkomsten en ontdekt wat u wel en niet in een arbeidsovereenkomst mag zetten. Daarnaast zoomt de trainer in op de verschillende sociaaljuridische facetten van aanwerven, zoals de dimona-aangiften, het ...

NL   |  Info

Re-integratie na langdurige afwezigheid omwille van ziekte
SD Worx

Een goed begeleide terugkeer bevordert niet alleen het genezingsproces van de medewerker, maar bespaart u ook directe en indirecte vervangingskosten. Werknemers re-integreren na een langdurige afwezigheid omwille van ziekte, hoe pakt u dat aan? Welke regels moet u in acht nemen? ...

NL   |  Info

Zo past u sociaal recht toe
SD Worx

Bent u op zoek naar een opleiding om uw inzicht in de personeels- en loonadministratie te verbeteren? Een training waar u niet enkel de theorie aangeleerd krijgt, maar die u ook toelaat om de theorie te toetsen aan de praktijk? Zoek dan niet verder en bekijk wat wij in onze ...

NL   |  Info

Personeelsbeleid in al zijn facetten
SD Worx

Deze opleiding biedt een antwoord aan bedrijven en organisaties die een nieuwe medewerker willen opleiden tot een professional met meer diepgaande kennis van het personeelsbeleid in al zijn aspecten.

NL   |  Info

Werken met onderaannemers of freelancers
SD Worx

Het cassatie-arrest van 15 februari 2016 legt opnieuw bloot dat het tewerkstellen van werknemers bij derden met de nodige omzichtigheid moet gebeuren. Ook het beroep doen op externe dienstverleners houdt de nodige risico’s in. Op drie uur tijd leert u alles over ...

NL   |  Info

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (swt) in uw bedrijf: een praktisch overzicht
SD Worx

U wilt een grondig inzicht in de reglementering van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen? Tijdens deze interactieve training verwerft u de kennis inzake de voorwaarden en de overgangsmaatregelen van het SWT. Aan de hand van praktijkcases leert u ...

NL   |  Info

De onkostenvergoeding: do`s en don`ts
SD Worx

Een onkostenvergoeding is een terugbetaling van de werkgever voor professioneel gemaakte onkosten door de werknemer. Deze vergoeding is vrij van RSZ en voorheffing. Een euro voor een euro, zoals men in de volksmond zegt. De RSZ en fiscus voeren regelmatig controles uit, omdat ...

NL   |  Info

Help, mijn werknemer wil deeltijds werken
SD Worx

Als uw werknemer deeltijds gaat werken rijzen er heel wat vragen. Hebben deeltijdse werknemers recht op evenveel feestdagen als voltijdse? Hoe zit het met het klein verlet, sollicitatieverlof, recht op tijdskrediet …. ? Als werkgever bent u best goed geïnformeerd en wilt u niet ...

NL   |  Info

Educatief verlof : de theorie en de praktijk
SD Worx

Wilt u als werkgever een correcte (gedeeltelijke) terugbetaling van het uitbetaalde loon voor het educatief verlof van uw werknemer ontvangen? Dan is het een kwestie van de juiste formaliteiten te vervullen. Waar houdt u best rekening mee inzake educatief verlof? Wij informeren ...

NL   |  Info

Maak uw arbeidsreglement werkbaar en wendbaar
SD Worx

In deze workshop van een halve dag staan we kort stil bij elke verandering van het wendbaar en werkbaar werk. Hierbij bekijken we concreet welke actie(s) u moet ondernemen. Bij welke verandering wordt het arbeidsreglement aangepast en wanneer is de sector eerst aan zet? Wat ...

NL   |  Info


Resultaten 126-150 van 249 vorige pagina -  Pagina  3  4  5  6  7  8  9   - volgende pagina

Bedrijfsopleidingen.be

Missie
Over deze site
Overzicht categorieën
FAQ
Gebruiksvoorwaarden
Referenties
Bedrijfsgegevens

Adverteren

Website
Opleidingskrant
Nieuwsbrief

Info

Subsidies & Fondsen
Nieuws en persberichten
Links

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be