Bedrijfsopleidingen.be
opleidingenadvieseventsjobsleerlocatiesstimulearningstimulearning
 

431 opleidingen gevonden

   

 
Verfijnen of uitbreiden

Uitgebreid zoeken...


 
Zoek Zoek
 
 
 

> Startpagina > opleidingscategorie Interne Bedrijfsorganisatie: Personeel

Personeelsbeleid in al zijn facetten
SD Worx Learning

Deze opleiding biedt een antwoord aan bedrijven en organisaties die een nieuwe medewerker willen opleiden tot een professional met meer diepgaande kennis van het personeelsbeleid in al zijn aspecten.

NL   |  Info

Personeelsbeheer:
SD Worx Learning

Ben je op zoek naar een opleiding om je inzicht in de sociale wetgeving en personeelsadministratie te verbeteren? Een training waarin je niet enkel de theorie aangeleerd krijgt, maar die je ook toelaat om de theorie toe te passen in de praktijk? Zoek dan niet verder en bekijk ...

NL   |  Info

Werkbaar en wendbaar thuiswerk: occasioneel en/of structureel
SD Worx Learning

In deze opleiding, van een halve dag, staan we niet alleen stil bij de nieuwe reglementering rond werkbaar en wendbaar werk. Ook het thuiswerk op regelmatige basis komt aan bod. We kijken verder dan enkel het sociaaljuridische kader en staan ook stil bij de eerste stappen in ...

NL   |  Info

Werken met onderaannemers of freelancers
SD Worx Learning

Het cassatie-arrest van 15 februari 2016 legt opnieuw bloot dat het tewerkstellen van werknemers bij derden met de nodige omzichtigheid moet gebeuren. Ook het beroep doen op externe dienstverleners houdt de nodige risico’s in. Op drie uur tijd leert u alles over ...

NL   |  Info

Pc 124.00: bouwbedrijf
SD Worx Learning

In deze pragmatische opleiding leert u alles over de sectoraal geregelde thema’s, met rechtstreeks belang voor de loonadministratie in PC 124.00. Een training waarin u praktijkkennis aangeleerd krijgt die verzameld werd doorheen de jaren via ons kenniscentrum en dankzij onze ...

NL   |  Info

Stel een arbeidsovereenkomst op met kennis van zaken
SD Worx Learning

U overloopt tijdens deze korte opleiding de verschillende arbeidsovereenkomsten en ontdekt wat u wel en niet in een arbeidsovereenkomst mag zetten. Daarnaast zoomt de trainer in op de verschillende sociaaljuridische facetten van aanwerven, zoals de dimona-aangiften, het ...

NL   |  Info

Praktijkdag ontslag
SD Worx Learning

Een werknemer ontslaan, hoe pakt u dat aan? Er bestaan immers verscheidene mogelijkheden om een werknemer te ontslaan, waaronder een opzeg, een verbreking, een dringende reden, een onderling akkoord, enz. . Hierbij bepaalt iedere wijze van ontslag, de formaliteiten en de ...

NL   |  Info

Einde loopbaan: van tijdskrediet tot werkloosheid met bedrijfstoeslag!
SD Worx Learning

De regering Di Rupo I gaf enkele jaren geleden het startschot voor een verstrenging van deze maatregelen. Dit wordt onverminderd voortgezet door de regering Michel I. Zo werd er beslist om de minimum leeftijd voor SWT op te trekken naar 62 jaar. Het aantal SWT-stelsels werd ...

NL   |  Info

Ontdek alles over de doelgroepverminderingen
SD Worx Learning

Tijdens deze halve dag leert u alles over de doelgroepverminderingen van de verschillende gewesten. Aan de hand van rekenvoorbeelden ontdekt u de impact op uw loonkost. U neemt een praktisch schema mee naar huis, zodat u het overzicht bewaart.

NL   |  Info

Pc 140.03 en 226.00: transport
SD Worx Learning

In een relatief korte tijd verwerf je een praktijkgerichte kennis over specifiek sectoraal geregelde thema’s met rechtstreeks belang voor de loon- en personeelsadministratie in jouw sector. We putten uit de zeer volledige én actuele praktijkkennis die het kenniscentrum en ...

NL   |  Info

Educatief verlof wordt vov, vlaams opleidingsverlof
SD Worx Learning

Het bestaand stelsel van educatief verlof wordt vanaf september 2019 vervangen door het Vlaams opleidingsverlof. Er wordt gesleuteld aan het maximumverlofrecht, de tussenkomst voor de werkgever, criteria waaraan opleidingen moeten voldoen, …. In deze opleiding leer je alles ...

NL   |  Info

10 praktische vragen over het re-integratietraject van je werknemer
SD Worx Learning

Wanneer een werknemer na lange afwezigheid weer aan het werk gaat, is een goed begeleide terugkeer naar de arbeidsplaats essentieel. De werkgever moet hierin een actieve rol opnemen van de regering. Procedures moeten gevolgd worden en de werknemers stellen veel vragen. Samen met ...

NL   |  Info

Help, mijn werknemer wil deeltijds werken
SD Worx Learning

Als uw werknemer deeltijds gaat werken rijzen er heel wat vragen. Hebben deeltijdse werknemers recht op evenveel feestdagen als voltijdse? Hoe zit het met het klein verlet, sollicitatieverlof, recht op tijdskrediet …. ? Als werkgever bent u best goed geïnformeerd en wilt u niet ...

NL   |  Info

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (swt) in uw bedrijf: een praktisch overzicht
SD Worx Learning

U wilt een grondig inzicht in de reglementering van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen? Tijdens deze interactieve training verwerft u de kennis inzake de voorwaarden en de overgangsmaatregelen van het SWT. Aan de hand van praktijkcases leert u ...

NL   |  Info

Bike mobility: een fietsplan in de praktijk
SD Worx Learning

Fietsleaseplannen zijn een hot topic. Meer en meer bedrijven kiezen er voor om in te spelen op de mobiliteitsproblematiek en hierbij oog te hebben voor het welzijn van hun medewerkers. Hoe pak je dit als werkgever best aan? Waar moet je rekening mee houden? Welke ...

NL   |  Info

De sociale verkiezingen komen eraan ...
SD Worx Learning

Na deze opleiding ben je helemaal klaar voor de sociale verkiezingen: je weet of je al dan niet sociale verkiezingen moet organiseren, je kent alle belangrijke begrippen en bent helemaal mee met de procedure, je weet welke acties je nu al kunt ondernemen, je kunt starten ...

NL   |  Info

Cash for car versus mobiliteitsbudget
SD Worx Learning

In deze opleiding staan we niet alleen uitgebreid stil bij cash for car en de mobiliteitsvergoeding. We bekijken ook de verschillende nieuwe vervoersmiddelen zoals de fiets, e-bike, speed pedelec, elektrische fiets, … en de combinaties van deze verschillende vervoermiddelen? Dit ...

NL   |  Info

Zo verloont u werknemers optimaal
SD Worx Learning

Elk jaar komen elk jaar nieuwe benefits bij. Recent nog werd de mobiliteitsvergoeding goedgekeurd en de winstpremie ingevoerd. Wist u dat u als werkgever uit meer dan 80 voordelen kan kiezen om uw werknemers te belonen? Tijdens deze opleiding van 1 dag krijgt u een overzicht ...

NL   |  Info

Pc 200.00: anpcb
SD Worx Learning

Tijdens deze opleiding brengen we u op een pragmatische wijze up-to-date over dit sectorakkoord. Hierbij nemen we verschillende thema’s onder de loep, zoals: de baremalonen, arbeidsduur, afwezigheden (klein verlet, tijdskrediet) en bekijken we in welke mate de sector ...

NL   |  Info

De onkostenvergoeding: do`s en don`ts
SD Worx Learning

Een onkostenvergoeding is een terugbetaling van de werkgever voor professioneel gemaakte onkosten door de werknemer. Deze vergoeding is vrij van RSZ en voorheffing. Een euro voor een euro, zoals men in de volksmond zegt. De RSZ en fiscus voeren regelmatig controles uit, omdat ...

NL   |  Info

Vakantierechten, vakantiegeld en decemberafrekening: just in time
SD Worx Learning

3 keer per jaar is vakantiegeld een populair thema op de payroll-afdeling. Januari is dé maand waarin de vakantierechten berekend worden. In april, mei of juni wordt het vakantiegeld in dienst uitbetaald en de vakantie-attesten verrekend. Tot slot ontvangen werknemer die hun ...

NL   |  Info

10 vragen over het pensioen van uw werknemer!
SD Worx Learning

Krijgt u vragen van werknemers over hun pensioen? Willen ze weten wat de impact is van bepaalde loopbaankeuzes op hun pensioenbedrag? En onder welke voorwaarden ze met vervroegd pensioen kunnen gaan? Na het volgen van deze opleiding van een halve dag kent u het antwoord op de ...

NL   |  Info

Het competentiegericht interview
SD Worx Learning

Tijdens deze dag wordt u door onze trainer begeleid in het bepalen van die competenties die kritisch zijn om een functie met succes in te vullen en hoe je ze kan bevragen en toetsen. Daarnaast gaat aandacht uit naar het structureren van het interview en het verwerven van de ...

NL   |  Info

Motiverend onthaalbeleid opzetten … zo doe je dat!
SD Worx Learning

Motiverend onthaalbeleid opzetten … zo doe je dat!

NL   |  Info

Peter- en meterschap: hoe word ik werkplekcoach?
SD Worx Learning

Dit traject geeft u inzicht in leerprocessen van mensen en traint u in werkplekgerelateerde coachingsvaardigheden. Zo kan u nieuwe medewerkers professioneel te onthalen en op weg te zetten in uw bedrijf.

NL   |  Info


Resultaten 76-100 van 431 vorige pagina -  Pagina  1  2  3  4  5  6  7   - volgende pagina

Bedrijfsopleidingen.be

Missie
Over deze site
Overzicht categorieën
FAQ
Gebruiksvoorwaarden
Referenties
Bedrijfsgegevens

Adverteren

Website
Opleidingskrant
Nieuwsbrief

Info

Subsidies & Fondsen
Nieuws en persberichten
Links

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be