Formations-entreprises.be
opleidingenadvieseventsjobsstimulearning
 
 
 

> Page d'accueil >

Behaviour Based Safety: coachen naar arbeidsveilig gedrag

In deze opleiding leert u welke voorwaarden dienen aanwezig te zijn om te komen tot een preventiebeleid dat actief en participatief gedragen en ondersteund wordt door alle medewerkers, zowel de hiërarchische lijn als de medewerkers op de werkvloer. Concreet betekent dit : hoe het “commitment” van uw medewerkers verhogen ten aanzien van arbeidsveilig gedrag? We gaan daarbij dieper in op factoren zoals risico-observatie, motiveren, coachen van medewerkers, voorbeeldgedrag, rol en taken hiërarchische lijn, veiligheidscultuur en –bewustzijn nastreven, ondersteunende procedures, …


 
SOCIETE EVALUER EVALUATIONS INFORMATION S'INSCRIRE
Données du cours
Société de la formation Amelior
Formation Behaviour Based Safety: coachen naar arbeidsveilig gedrag
Remarque
Données de l'etudiant
Mr. / Mme.
Prénom + nom
E-mail *
Téléphone
Données de facturation
Nom de la sociéte
Rue + numéro
Code postal + localité
E-mail comptabilité
Numéro de TVA
Bon de commande
Tapez le code *

Formations-entreprises.be

Mission
A propos du site
Aperçu catégories
FAQ
Introduction des données
Références
Coordonnées de l'entreprise

Annoncer

Site Internet
Journal des Formations

Information

Subsides & Fonds
Nouvelles & communiqués de presse
Liens

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be