Formations-entreprises.be
opleidingenadvieseventsjobsstimulearning
 
 
 

> Page d'accueil >

Constructief en positief (blijven) denken en handelen

De training is interactief, uiteraard steeds met respect voor iedere deelnemer. De inhoud en werkwijze wordt aangepast aan de eigenheid van de groep en deelnemers, uiteraard met inhoud, diepgang, humor en lichtheid. Iedereen is van harte welkom. Leerdoelstellingen zijn: inzichten verwerven in denk- en reactiesystemen, hulpmiddelen en valkuilen bij het begrip ‘positief denken en handelen’, leren realistische verwachtingen te stellen en in te lossen zowel persoonlijk als naar medewerkers / collega’s, je bewust worden van je eigen patronen en behoeften.


 
SOCIETE EVALUER EVALUATIONS INFORMATION S'INSCRIRE
Données du cours
Société de la formation Amelior
Formation Constructief en positief (blijven) denken en handelen
Remarque
Données de l'etudiant
Mr. / Mme.
Prénom + nom
E-mail *
Téléphone
Données de facturation
Nom de la sociéte
Rue + numéro
Code postal + localité
E-mail comptabilité
Numéro de TVA
Bon de commande
Tapez le code *

Formations-entreprises.be

Mission
A propos du site
Aperçu catégories
FAQ
Introduction des données
Références
Coordonnées de l'entreprise

Annoncer

Site Internet
Journal des Formations

Information

Subsides & Fonds
Nouvelles & communiqués de presse
Liens

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be