Formations-entreprises.be
opleidingenadvieseventsjobsstimulearning
 
 
 

> Page d'accueil >

Arbeidsduur in de publieke sector: arbeidstijdwet

De arbeidstijdregeling binnen een openbaar bestuur wordt beheerst door twee basiswetten, in het bijzonder de Arbeidstijdwet (14 december 2000) en de Arbeidswet (16 maart 1971). Beide wetten hebben elk hun toepassingsgebied, klemtonen en eigenheden. Het is vanuit deze verscheidenheid dat we onze opleiding opsplitsen in twee halve dagen. Deze opleiding geeft u een duidelijk en volledig overzicht van het wettelijk kader omtrent arbeidsduur zoals voorzien in de Arbeidswet. Daarnaast wordt er gekeken naar de wijze waarop er op een wettelijke manier flexibel kan worden omgesprongen met deze regels.


 
SOCIETE EVALUER EVALUATIONS INFORMATION S'INSCRIRE
Données du cours
Société de la formation SD Worx Learning
Formation Arbeidsduur in de publieke sector: arbeidstijdwet
Remarque
Données de l'etudiant
Mr. / Mme.
Prénom + nom
E-mail *
Téléphone
Données de facturation
Nom de la sociéte
Rue + numéro
Code postal + localité
E-mail comptabilité
Numéro de TVA
Bon de commande
Tapez le code *

Formations-entreprises.be

Mission
A propos du site
Aperçu catégories
FAQ
Introduction des données
Références
Coordonnées de l'entreprise

Annoncer

Site Internet
Journal des Formations

Information

Subsides & Fonds
Nouvelles & communiqués de presse
Liens

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be