Formations-entreprises.be
opleidingenadvieseventsjobsstimulearning
 
 
 

> Page d'accueil >

Assertiviteit

Deze training leert u om te gaan met verschillende interpersoonlijke basishoudingen. Deelnemers worden zich bewust van de eigen houding, zeker in situaties waarin ze onder druk komen te staan. Het toepassen van assertiviteitstechnieken met respect voor zichzelf én voor de ander kan hierbij ondersteuning en inzicht bieden. Via ervaringsuitwisselingen, individuele en groepsfeedback worden de toepassingsgebieden van assertief gedrag verder gekaderd.


 
SOCIETE EVALUER EVALUATIONS INFORMATION S'INSCRIRE
Données du cours
Société de la formation Skan Performance Management
Formation Assertiviteit
Remarque
Données de l'etudiant
Mr. / Mme.
Prénom + nom
E-mail *
Téléphone
Données de facturation
Nom de la sociéte
Rue + numéro
Code postal + localité
E-mail comptabilité
Numéro de TVA
Bon de commande
Tapez le code *

Formations-entreprises.be

Mission
A propos du site
Aperçu catégories
FAQ
Introduction des données
Références
Coordonnées de l'entreprise

Annoncer

Site Internet
Journal des Formations

Information

Subsides & Fonds
Nouvelles & communiqués de presse
Liens

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be