Formations-entreprises.be
opleidingenadvieseventsjobsstimulearning
 
 
 

> Page d'accueil >

Basisopleiding CLP: Classification, Labelling and Packaging

Een nieuw wereldwijd systeem voor de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen  GHS (Globally Harmonised system) werd in 2009 opgestart.  In Europa wordt GHS geïntegreerd in de CLP-verordening. De CLP-verordening bepaalt de criteria voor de classificatie van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaar voor de gezondheid, milieu of fysische gevaar. Hierbij horen ook gestandaardiseerde etiketten en veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheets). Met deze studiemiddag willen we u helpen om de implementatie van CLP-verordening  optimaal te laten verlopen. 


 
SOCIETE EVALUER EVALUATIONS INFORMATION S'INSCRIRE
Données du cours
Société de la formation Amelior
Formation Basisopleiding CLP: Classification, Labelling and Packaging
Je voudrais plus d'informations sur *
Données de l'etudiant
Mr./Mme.
Prénom + nom
E-mail *
Téléphone
Société
Tapez le code *

Formations-entreprises.be

Mission
A propos du site
Aperçu catégories
FAQ
Introduction des données
Références
Coordonnées de l'entreprise

Annoncer

Site Internet
Journal des Formations

Information

Subsides & Fonds
Nouvelles & communiqués de presse
Liens

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be