Formations-entreprises.be
opleidingenadvieseventsjobsstimulearning
 
 
 

> Page d'accueil >

Systemic consensing

De dynamiek van de beslissing staat centraal in deze nieuwe benadering. Het resultaat is belangrijk, en tegelijk wordt er geïnvesteerd in duidelijkheid en luisteren. Er wordt gestreefd naar de hoogste mate van aanvaarding waarbij elk voorstel geëvalueerd wordt op basis van mogelijke weerstand. Het voorstel met de minste weerstand wordt uiteindelijk gekozen en het is een gedragen beslissing.Zo worden mogelijke latere conflicten al vermeden. Vandaar consensing ipv consensus. Er is de fast en de enhanced consensing.Dit aanbod is vooral gebaseerd op concreet oefenen en ervaren van dit proces.


 
SOCIETE EVALUER EVALUATIONS INFORMATION S'INSCRIRE
Données du cours
Société de la formation Hathor-Instituut
Formation Systemic consensing
Je voudrais plus d'informations sur *
Données de l'etudiant
Mr./Mme.
Prénom + nom
E-mail *
Téléphone
Société
Tapez le code *

Formations-entreprises.be

Mission
A propos du site
Aperçu catégories
FAQ
Introduction des données
Références
Coordonnées de l'entreprise

Annoncer

Site Internet
Journal des Formations

Information

Subsides & Fonds
Nouvelles & communiqués de presse
Liens

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be