Formations-entreprises.be
opleidingenadvieseventsjobsstimulearning
 
Nouvelle recherche Zoek
   
 

> Page d'accueil > opleidingscategorie Milieu, Veiligheid en Kwaliteit: Veiligheid

Basisopleiding CLP: Classification, Labelling and Packaging

Een nieuw wereldwijd systeem voor de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen  GHS (Globally Harmonised system) werd in 2009 opgestart.  In Europa wordt GHS geïntegreerd in de CLP-verordening. De CLP-verordening bepaalt de criteria voor de classificatie van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaar voor de gezondheid, milieu of fysische gevaar. Hierbij horen ook gestandaardiseerde etiketten en veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheets). Met deze studiemiddag willen we u helpen om de implementatie van CLP-verordening  optimaal te laten verlopen. 


 
 
Type de formation Klassikale opleiding
Groupe-cible ou niveau d'admission
Deze studiemiddag richt zich specifiek naar preventieadviseurs, milieucoördinatoren, EHS-managers maar ook naar alle medewerkers die te maken hebben met gebruik van chemische stoffen, en waarvoor inzicht in de nieuwe regelgeving noodzakelijk is.
Langue Nl
Durée 1 dag
Dates de la formation Date de début: 10/02/2020   
Durée
Plage horaire
Lieu de la formation Autre adresse:
Adequat Business Center
Brusselsesteenweg 159
9090 Melle
Belgique
Nombre max. de participants 20
Heures d'auto-apprentissage -
Attestation/diplôme Oui
Prix individuel € 360 TVA excl.
Prix de groupe Seul prix individuel possible
Réduction -
 
SOCIETE EVALUER EVALUATIONS INFORMATION S'INSCRIRE
Société Amelior
Téléphone + 32 56 23 20 60
E-mail info@amelior.be
Localité 8500 - Kortrijk
Site Web https://www.amelior.be
Activités Aller à conseil aux entreprises
Aller à formation pour entreprises
Aller à formations sur mesure
 

Formations-entreprises.be

Mission
A propos du site
Aperçu catégories
FAQ
Introduction des données
Références
Coordonnées de l'entreprise

Annoncer

Site Internet
Journal des Formations

Information

Subsides & Fonds
Nouvelles & communiqués de presse
Liens

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be