NL | FR  AANMELDEN
HOME

OPLEIDINGEN

 

Klantvriendelijk, klantgericht onthaal

Bezoekers en klanten onthalen: toch een leuke job om “welkom” uit te stralen zowel verbaal als non-verbaal. En toch blijft het een onderschatte job gezien het belang van het eerste contact. Mensen zijn haastig, vinden zichzelf belangrijk, stellen onredelijke eisen, “neen” is voor hen geen antwoord. Als dat zo is dan is de job van onthaalmedewerker dus de kunst om steeds op dezelfde hoffelijke consequente manier mensen te verwelkomen en er positieve verbinding mee te maken. Toch eerder een uitdaging dan een feest. Meestal lukt het prima, krijg je zelfs complimentjes
Deze opleiding wordt volledig op maat georganiseerd.

De Gussem Training & Consulting

Telefoon
+ 32 473 91 52 06 met onze groeten
Adres
Rijsbrugge 10
9051 Afsnee
Activiteiten
Ga naar L&D solutions
Ga naar opleidingen
Niet-leden | Leden Stimulearning
Als lid van Stimulearning kun je alle details van de reviews inkijken. Lid worden / Gegevens updaten.


Inhoud 9 - Trainer 9 - Methode 9 - Documentatie 8 - Organisatie 8
17 = 8,8

Geanonimiseerd | najaar 2019
= 9,0
Tips gekregen om nog beter te werken.

Geanonimiseerd | najaar 2019
= 8,1

Nadine De vos | najaar 2019
= 9,0
Tips gekregen om nog klantvriendelijker te werken.

Geanonimiseerd | najaar 2019
= 9,5
er is altijd iets dat je bijleert. nu reeds al in praktijk kunnen omzetten. de tijd is voorbijgevlogen. geen enkel moment van verveling!

Geanonimiseerd | najaar 2019
= 8,1
uitwisseling van ervaringen met andere gelijkaardige voorzieningen is positief en verrijkend.

Geanonimiseerd | najaar 2019
= 7,6
Een goeie interactie met de collega's-deelnemers.

Geanonimiseerd | najaar 2018
= 9,5

Erik Uyttendaele | najaar 2017
= 10,0
Gebracht op een leuke en creatieve manier leuke en leerrijkr cases bedankt Norbert

Geanonimiseerd | najaar 2017
= 8,1

Geanonimiseerd | najaar 2017
= 7,6

EMMA DE STRYCKER | najaar 2017
= 10,0

Souad Rakli | najaar 2017
= 9,5
Zeer toffe en enthousiaste lesgever!

Saartje Verrept | najaar 2017
= 9,0
In de opleiding komen elementen aan bod, waarvan je zeker al gehoord hebt, maar een zeer nuttige opfrissing zijn. Er komen allerhande zaken/tips aan bod die toepasbaar zijn in de praktijk. Na het volgen van de opleiding, doe je meer aan zelfevaluatie en sta je echt stil bij de manier van communiceren.

Geanonimiseerd | najaar 2017
= 10,0
Norbert brengt de training op een boeiende en toffe manier. Er is plaats voor veel interactie en hij houdt met iedereen rekening, ook met mensen die zich niet zo geroepen voelen om op de voorgrond te treden tijdens de training. Het was een aangename ervaring.

Geanonimiseerd | najaar 2017
= 7,6

Geanonimiseerd | najaar 2017
= 10,0
Er werd rekening gehouden met wensen deelnemers (liever geen rollenspel). Heel goede interactie met deelnemers wat zeer leerrijk was !

Geanonimiseerd | voorjaar 2017
= 6,7

 
 
 


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


 
 

Gebruiksvoorwaarden & privacybeleid

Invoer gegevens

Bedrijfsopleidingen.be bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontbrekende, incorrecte of onvolledige vermeldingen van gegevens, noch voor geleden schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze site. Bedrijfsopleidingen.be bvba stelt op haar site boekingsformulieren en info-aanvraagformulieren louter informatief ter beschikking. Zijn draagt op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor incorrect of niet-gebeurde boekingen en/of niet ontvangst van informatie en/of ontvangst van verkeerde info. Aansluitend zijn de links die verwijzen naar door derden uitgebate websites louter ter informatie. Bedrijfsopleidingen.be bvba kan op geen enkele wijze hoe dan ook aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en de kwaliteit van deze websites.

Misleidende of onjuist ingevoerde gegevens kunnen door Bedrijfsopleidingen.be bvba zonder overleg worden aangepast of verwijderd, zonder opgave van reden. Op eenzelfde basis kunnen inschrijvingen worden geweigerd.

Organisaties die het systeem moedwillig vervuilen door verkeerde of irrelevante gegevens in te voeren, worden van de site verwijderd.

Sommige teksten, afbeeldingen, tekens, logo´s en andere op deze website gebruikte items worden auteursrechterlijk beschermd of zijn geregistreerde handelsmerken. Schriftelijke toestemming van desbetreffend uitgever en/of auteur is vereist om deze te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, i.c. online te plaatsen op de site. Kosten inherent aan het onrechtmatig gebruik, i.c. online plaatsen van dit materiaal zullen integraal worden verhaald op de organisatie onder wiens login en paswoord dit gebeurde.

Ingevoerde gegevens van opleiders zijn beschermd door een persoonlijke login en dito paswoord. Indien blijkt dat de gegevens alsnog werden gewijzigd door derden, dan dient u ons dat onmiddellijk te melden; er kan sprake zijn van fraude. Bedrijfsopleidingen.be bvba is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door inmenging van onbevoegden.

Organisaties die gegevens invoeren tegen betaling worden jaarlijks per mail gevraagd om een (stilzwijgende) verlenging. Wie hier niet op in wenst te gaan, kan ons dat laten weten per mail of de gegevens updaten.

De databases van Bedrijfsopleidingen.be kunnen gratis geraadpleegd worden voor persoonlijk of zakelijk gebruik. Het is echter niet toegestaan gegevens uit de database te verspreiden in de vorm van drukwerk, op CD-ROM, DVD, internet of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijfsopleidingen.be bvba.

Reviewen van trainingen

Een specifieke uitbreiding van het bovenstaande betreft de evaluaties. Ook hier aanvaardt Bedrijfsopleidingen.be bvba geen enkele aansprakelijkheid voor incorrecte, misleidende of onvolledige gegevens, noch voor geleden schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden.

Aanbieders maken zélf de keuze om reviews toe te laten, en kunnen deze toelating elk moment stopzetten. Aanbieders die de keuze maken om reviews toe te laten, zijn zélf verantwoordelijk voor de beoordelingen van ‘cursisten’. Enkel indien zij schriftelijk aantonen dat een re'view moedwillig foutieve informatie bevat, en/of niet aan onderstaande regels voldoet kan die evaluatie worden verwijderd.

Bedrijfsopleidingen.be bvba streeft een kwaliteitsvolle opvolging van de evaluaties na door deze een aantal regels op te leggen.
  • Elke beoordelaar dient een geldig emailadres te gebruiken. Nà het invullen van een beoordeling wordt via dit mailadres gevraagd om de review te bevestigen. Enkel bevestigde reviews worden gepubliceerd. Deze emailadressen worden nooit op de website getoond of met derden gedeeld. Beoordelaars kiezen er zelf voor of hun naam verschijnt.
  • Een beoordeling kan enkel worden onderbouwd met een korte toelichting indien die voor anderen een meerwaarde biedt.
  • Medewerkers of belanghebbenden van aanbieders kunnen geen opleidingen reviewen.
  • Reviews die inconsistent zijn, schuttingtaal gebruiken, geen meerwaarde bieden voor de bezoekers van de site en/of er exhaustief op gericht een aanbieder in een slecht daglicht te stellen worden niet gepubliceerd.
Wie een evaluatie invult, steunt www.masomo.net, een lagere school voor meisjes in Kolwesi, een mijnstad in Katanga te Congo.

Ben je geïnteresseerd in een professionele evaluatietool, raden we je aan om ROEM te bezoeken.

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden Events

Bij annulering tot twee weken voor een event blijft 50 % van het factuurbedrag verschuldigd. Nadien is het totale bedrag verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Indien de ingeschrevene niet aanwezig kan zijn, mag er altijd een vervanger worden gestuurd mits de contactgegevens van deze persoon vooraf worden doorgestuurd. De afwezige heeft sowieso recht op inzage in de presentaties/slides indien deze voorhanden zijn.

Wie niet ingeschreven is voor een event en zich alsnog aan deur aanmeldt, betaalt 150% van de deelnameprijs. Eventuele kortingen zijn op dat moment niet van toepassing.

Overmacht

Bedrijfsopleidingen.be bvba kan niet worden verplicht tot enige vergoeding in geval van overmacht of toeval zoals gedefinieerd in artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboeken en algemeen erkend door de Belgische hoven en rechtbanken.

Aanvullingen

Stimulearning by Bedrijfsopleidingen.be

Events & Inspiratie

do 1+8+15+22/10: L&D Talks

do 3+10+17/12/2020: L&D Awards

Laatste evaluaties

Abonneer je op onze publicaties

CONTACT

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be