Bedrijfsopleidingen.be
opleidingenadvieseventsjobsleerlocatiesstimulearningstimulearning
 
 
 

> Startpagina > Inschrijven op Bedrijfsopleidingen.be

Brugge, 14 december 2018

Geachte Heer/Mevrouw,

Proficiat. U maakt de juiste keuze door uw opleidingen/advies gratis op bedrijfsopleidingen.be kenbaar te maken.
Na het invullen van uw bedrijfsnaam en emailadres, ontvangt u per kerende uw persoonlijke login en paswoord.
Hiermee kan u uw opleidingen/consult invullen en beschikt u over de mogelijkheid uw aanbod actueel te houden. Het spreekt voor zich dat wij op u rekenen om exacte informatie te verstrekken.
Bij correcte invulling kunt u uw opleidingen/advies, na het gebruik van de knop 'vernieuwen', on-line zien.
Volledigheidshalve dient vermeld dat er mogelijkheden zijn om uw opleidingen/advies extra in de verf te zetten door te kiezen voor een betaalde vermelding op onze site. Bedrijfsopleidingen.be laat u volledig vrij in deze keuze.

Hoogachtend,

Kristoff Vandermeersch
Bedrijfsopleidingen.be


Volledige naam bedrijf
Emailadres contactpersoon

Door "Bedrijfsopleidingen.be" te gebruiken, stemt u ermee in om zorg te dragen dat alle door u aan of naar deze website verzonden of geupload materiaal (zoals, maar niet beperkt tot grafische bestanden, titels en omschrijvingen) legaal en waarheidsgetrouw is, aan alle wet- en regelgeving voldoet en geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van ons of andere derden.

Bedrijfsopleidingen.be

Missie
Over deze site
Overzicht categorieën
FAQ
Gebruiksvoorwaarden
Referenties
Bedrijfsgegevens

Adverteren

Website
Opleidingskrant
Nieuwsbrief

Info

Subsidies & Fondsen
Nieuws en persberichten
Links

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be